Legionellabakter

Esinemine ja paljunemine

Leegionäribakterid levivad ja paljunevad eelkõige soojas vees temperatuuril 30°C kuni 45°C ja eriti soojaveesüsteemides, näiteks hotellides, ujulates või elumajades. Aga nakkusallikana võivad kõne alla tulla ka töö- ja eluruumide õhuniisutussüsteemid või isegi raviasutuste inhalaatorid.

Legionella Pneumophila joogiveesüsteemides

Legionella on bakter, mis esineb nii põhjavees kui ka pinnavees. Selle liigi bakterid asustavad ka kõikvõimalikke kodumasinaid, kuhu nad satuvad otsese vee juurdevooluga. Mikroskoopilised uuringud ja bioloogilised uurimismeetodid näitavad liigi Legionella Pneumophila eksisteerimist kõigis maailma joogiveesüsteemides. On kindlaks tehtud, et soodsaimad tingimused bakterite jaoks on inimese duši all käimiseks kõige mõnusamal temperatuuril 38°C kuni 42°C. Ühestainsast bakterist võib nendes tingimustes kolme päeva jooksul saada sadu tuhandeid.

Soojaveeboiler ohutsoonina

Veevarustuse teenust pakkuvatest ettevõtetest tulev vesi on hügieeni seisukohast laitmatu. Kardetud Legionella-kolooniate kasv algab alles soojaveeseadmetes, kus vesi seisab soojaveeboileris sageli nädalaid ja pakub niiviisi veelgi soodsamat pinnast Legionellale ja teistele bakteritele.

Legionella tõrje

Legionellabakteri leviku tõkestamiseks ja hävitamiseks sooja tarbevee süsteemides kasutatakse soojussõlmede juhtimiskeskustes spetsiaalset legionella režiimi, kus sooja tarbevee temperatuuri tõstetakse perioodiliselt üle 65 °C, mis tagab süsteemi sattunud bakterite hävimise.