Fortumin asiakastyytyväisyys nousussa

EPSI Rating on Suomessa vuodesta 2005 tutkinut sähkön vähittäismyynnin asiakastyytyväisyyttä ja kehitys on ollut koko toimialalle nousujohteinen.

​Edellisvuodesta nousua tuli peräti 2 indeksipistettä, mikä suurella toimialalla on paljon. Sähkön vähittäismyynti on toimialana asiakastyytyväisyydessä nyt Suomessa toisella sijalla, vahinkovakuutusalan  jälkeen ja on ensimmäistä kertaa ohittanut esimerkiksi pankkialan. Fortumin asiakastyytyväisyys nousi 1,1 pistettä ja saavutti kaikkien aikojen ennätystason 74,7 (asteikolla 0-100).

Tutkimuksesta ilmenee, että suomalaiset sähköyhtiöt pitävät asiakkaidensa mielestä paremmin yhteyttä ja informoivat asiakkaitaan muita Pohjoismaita paremmin. 37 % asiakkaista ilmoittaa olleensa suorassa yhteydessä sähköyhtiöönsä viime 12 kuukauden aikana ja koko toimialalle annetaan 77,5 indeksipistettä (0-100) siitä, että oma yhtiö pitää ajan tasalla ajankohtaisista asioista. Tämä on erittäin hyvä arvosana.

30 % suomalaisista ilmoittaa seuraavansa kulutustaan joko internet-sivujen tai mobiilisovelluksen kautta. Tämän mahdollisuuden tarjoaminen nostaa sekä tietoisuutta kulutuksesta että tyytyväisyyttä sähköyhtiötä kohtaan. Kun vielä toiset 27 % kuluttajista pitävät asiaa mielenkiintoisena, niin löytyy otollista potentiaalia yhä tyytyväisempiin asiakkaisiin.

Tutkimuksessa kysyttiin myös kuinka tärkeänä asiakkaat pitävät mahdollisuutta ostaa "vihreää" sähköä, kuinka tärkeää on itse saada valita sähkön tuotantolähteen tai kuinka mielekästä olisi voida tuottaa oma sähkönsä. Fortumin asiakkaat arvostavat tutkimuksen perusteella selvästi eniten sähkön alkuperää. Tutkimuksesta selvisi myös, että mitatuista yhtiöistä selkeästi aloitteellisimmat ovat Vattenfall ja Fortum.

Jos haluat tutustua tuloksiin tarkemmin, voit ladata tutkimusraportin tästä (PDF-tiedosto avautuu uuteen ikkunaan).

 

Takaisin