Fortum Vakaa -sähkösopimuksen nettietukampanjan ehdot:
 

 

Fortum Vakaa sähkösopimuksen tekijänä kampanjasivun fortum.fi/expo kautta saat Expert Expo -messuetuna Fortum Kotinäytön maksutta. Fortum Kotinäyttö on tehokas apuri kotisi energiankäytön seurantaan.  Kotinäytön avulla seuraat kotisi sähkönkulutusta reaaliajassa joko kilowattitunteina (kWh) tai euroina (€). Reaaliaikainen tieto kodin sähkönkulutuksesta helpottaa pienentämään sähkölaskuja kun näet omien tekojesi vaikutuksen heti.

Nettietua ei voi yhdistää muihin alennuksiin. Muilta osin sovelletaan Fortum Vakaan sopimusehtoja ja yleisiä Energiateollisuus ry:n suosittelemia sähköntoimitus- ja sähkönmyyntiehtoja.
Sähkön vuosikulutus sähkönkäyttöpaikassa on enintään 100.000 kWh/vuosi
 
Mitä kaikkea Fortum kotinäytöllä voi tehdä?
       Seurata reaaliajassa kodin sähkönkulutusta
       Asettaa kulutustavoitetta
       Seurata sähkönkulutusta eri tarkasteluajanjaksoilla
       Mitata sähkönkulutusta itse määriteltynä aikavälinä
       Saada varoituksen korkeasta sähkönkulutuksesta
       Seurata sisä- ja ulkolämpötiloja
 
Fortum Kotinäytön säästöpotentiaali perustuu siihen, miten reaaliaikainen tieto sähkönkulutuksesta mahdollistaa muutokset arjen toiminnassa. Laite siis itsessään ei säästä vielä energiaa. Tutkimusten mukaan kuitenkin tällainen reaaliaikainen kulutustieto voi muuttaa käyttäytymistä niin, että kulutus vähenee jopa 15%.
Koontitutkimuksessa The Effectiveness of Feedback on Energy Consumption* tulosten mukaan reaaliaikainen näytöllä tai mittarilla saatu palaute energiankulutuksesta auttaa säästämään  5 -15 % energian käytössä. Tämä tulos päti erityisesti paljon energiaa käyttäviin.
 
 
*Sarah Darby; Environmental Change Institute. University of Oxford. 2006"
 
Jotta voit käyttää Fortum Kotinäyttöä, tulee sinulla olla etäluettava sähkömittari ja pääsy mittarille. Huomaathan että pitkä etäisyys ja/tai vahvat seinärakenteet sähkömittarin ja Kotinäytön välissä voivat heikentää Kotinäytön toimintaa tai estää sen toiminnan kokonaan.  Kotinäytön toimintaedellytyksistä näet  lisätietoja osoitteessa: www.fortum.fi/kotinaytto. Fortum Markets Oy ei takaa tuotteen virheetöntä toimintaa, jos asiakkaan tuotteelle suunnittelema toimintaympäristö ei täytä ilmoitettuja tuotteen toimintaedellytyksiä.
Alla näet Fortum Kotinäytön sopimusehdot. Tutustuthan huolellisesti Kotinäytön sopimusehtoihin sekä laitteen mukana tulleisiin käyttöohjeisiin.
 
FORTUM KOTINÄYTÖN SOPIMUSEHDOT 
Näitä sopimusehtoja sovelletaan Fortum Vakaa sähkösopimuksen tekijälle Expert Expo -kampanjaetuna annettujen Fortum Kotinäyttö laitteiden osalta. Nämä sopimusehdot eivät koske muissa kanavissa tilattuja Fortum Kotinäyttö laitteita.
 
Messutarjouksen arvo, sekä  messutarjousta koskevat ehdot ja rajoitukset
Messutarjouksena myönnettävän Fortum Kotinäytön arvo on 198 € (Normaali hinnaston myyntihinta). Fortum Markets Oy:n kampanjaetuna myöntämää Kotinäyttöä ei voi yhdistää muihin etuihin eikä etua voi muuttaa rahaksi. Kotinäyttöetu koskee vain uusia sähkösopimuksia. Messuetuna tilaaja voi saada yhden Fortum Kotinäytön tekemäänsä uutta Vakaa sähkösopimusta kohden.  Kampanjatarjouksena annettu Fortum Kotinäyttö on Fortum Vakaa sähkösopimuksesta erillinen lisäetu.  Fortum Markets Oy ei myönnä rahallista hyvitystä, jos asiakkaan toimintaympäristö ei täytä ilmoitettuja tuotteen toimintaedellytyksiä (esim. asiakkaalla ei ole pääsyä omalle sähkömittarilleen). Mikäli toimintaedellytykset eivät täyttyisi, ei tämä vaikuta solmitun Fortum Vakaa sähkösopimuksen voimassaoloon.
Omistusoikeus tuotteesta siirtyy asiakkaalle kun asiakas on vastaanottanut tuotteen. Kampanjaetuna annetuilla Fortum Kotinäytöillä ei ole palautusoikeutta.
Asiakkaan peruessa omasta ilmoituksestaan Expert Expo -kampanjasivulla tekemänsä Fortum Vakaa sopimuksen on asiakas velvollinen palauttamaan kampanjaetuna saamansa Fortum Kotinäytön Fortum Markets Oy:lle tai lunastamaan Fortum Kotinäytön normaalihintaisena. Palautettava Fortum Kotinäyttö on lähetettävä Fortum Markets Oy:lle osoitteeseen: Verkkokauppapalautukset, PL 100, 00048 Fortum. Asiakkaalla on oikeus peruuttaa Fortum Vakaa sopimus sopimusehtojen mukaan 14 vrk. 
 
Tuotetakuu
Tuotteitamme koskevat tuotteiden valmistajien määrittelemät tuotetakuut. Fortum Kotinäytöllä on valmistajan myöntämä kahden (2) vuoden laitetakuu. Fortum Markets Oy varaa oikeuden todentaa tuotteissa ilmoitetut virheet, sekä oikeuden periä selvästi perusteettomasta tuotetakuupalautuksesta aiheutuneet kustannukset asiakkaalta. Fortum Markets Oy kehottaa asiakkaita olemaan kaikissa Fortum Markets Oy:n tuotteisiin liittyvissä huolto- ja korjausasioissa ensisijaisesti yhteydessä Fortum Markets Oy:n.
Asiakaspalvelumme, puh 0200 99330 (pvm/mpm, ma-pe klo 9-17)  neuvoo laitteen käyttöönotossa ja asennuksessa.

 Muilta osin sovelletaan Fortum Vakaan sopimusehtoja ja yleisiä Energiateollisuus ry:n suosittelemia sähköntoimitus- ja sähkönmyyntiehtoja.