FACEBOOK, VARAVIRTALÄHTEEN ARVONNAN SÄÄNNÖT

1. Arvonnan järjestäjä

Fortum Markets Oy (jäljempänä myös "Järjestäjä")

2. Osallistumiskelpoisuus ja osallistuminen arvontaan
Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat luonnolliset henkilöt, pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.

3. Osallistuminen arvontaan
Osallistuminen tapahtuu Facebookissa, Fortum Suomi -sivulla osoitteessa www.facebook.com/FortumSuomi, sivulla annettujen ohjeiden mukaisesti. Yksittäinen henkilö voi osallistua arvontaan yhden kerran. Arvontaan osallistuminen ei edellytä suoramarkkinointiluvan antamista. Arvontaan voi osallistua 31.8.2016 asti. Mikäli arvonnan voittaja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, johtaa tämä hylkäämiseen. Järjestäjällä on oikeus poistaa sellaiset osallistujat arvonnasta, jotka pyrkivät väärinkäyttämään arvontaprosessia tulosten tai arvonnan todennäköisyyksien muuttamiseksi.

4. Palkinto
Kaikkien arvontaan osallistuneiden kesken arvotaan viisi (5) PowerStation 9000 -varavirtalähdettä. Arvonta suoritetaan 1.9.2016. Voittajat ilmoitetaan Fortum Suomi Facebook –sivulla. Voittajia pyydetään ilmoituksen yhteydessä antamaan yksityisviestinä yhteystietonsa. Mikäli voittaja ei anna yhteystietojaan 12.9.2016 mennessä, valitaan uusi voittaja. Palkinnon arvo on 49,40 euroa. Palkinto on henkilökohtainen, eikä sitä voi muuttaa rahaksi tai siirtää toiselle henkilölle. Järjestäjä vastaa palkintojen arpajaisveroista. Voittajien nimet voidaan julkaista Järjestäjän omissa välineissä, kuten Järjestäjän internet-sivuilla, Facebookissa, ja asiakaslehdessä.

5. Sääntöjen hyväksyminen ja muutosoikeus
Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat hyväksyvät nämä arvonnan viralliset säännöt. Järjestäjällä on oikeus tarpeen vaatiessa muuttaa näitä sääntöjä ilman eri ilmoitusta.

6. Järjestäjän vastuu:
Palkinnon voittaja vastaa mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai arvontaan osallistumiseen liittyvistä kustannuksista.

Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän arvontaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää.

7. Facebookin vastuuvapaus
Arvonta ei ole millään tavoin Facebookin rahoittama, tukema tai ylläpitämä.