Sopimusehdot 

Fortum Takuu -sopimus on kahden vuoden pituinen määräaikainen sähkön myyntisopimus. Sopimuksen voimassaoloaika määritellään tarkemmin sopimusvahvistuksessa, joka toimitetaan asiakkaalle hänen hyväksyttyä sopimuksen. Määräajan jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana sopimusvahvistuksessa ja sen liitteissä mainituin ehdoin.

Sähkönmyyntisopimus tehdään näiden ehtojen, hinnaston ja sähkön tilauslomakkeen mukaisena. Muilta osin noudatetaan kulloinkin voimassa olevia sähkönmyyntiehtoja sekä sähkön toimitusehtoja (sopimuksen tekohetkellä voimassa SME2014-sähkönmyyntiehdot ja  STE2014-sähköntoimitusehdot, joita sovelletaan Fortumin verkkoalueella oleviin kohteisiin) sekä muita sähkönmyyntiä koskevia viranomaismääräyksiä.

Fortumilla on oikeus sopimusta tehtäessä tarkistaa asiakkaan luottokelpoisuus. Mikäli luottokelpoisuudessa ilmenee puutteita, voi Fortum edellyttää asiakasta toimittamaan hyväksyttävän vakuuden tai ennakkomaksun saataviensa turvaamiseksi.

Tämän sopimuksen perusteella toimitettava sähkö tuotetaan vesivoimalla ja sähkön alkuperä todennetaan eurooppalaisen alkuperätakuujärjestelmän mukaisesti. Fortum Markets Oy varaa oikeuden tehdä tätä sähkön alkuperää sekä sen todentamista koskevia muutoksia ilmoittamalla siitä asiakkaan laskutusosoitteeseen 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa.

Hintoihin lisätään viranomaisten tai vastaavien kulloinkin myyjän perittäväksi määräämät verot ja maksut.
 

 

Siirtomaksut sekä muut verkkopalvelumaksut veloittaa verkkoyhtiösi kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti. Sähkön mittaustapa määräytyy verkkoyhtiön käytännön mukaisesti, ellei muuta ole sovittu. Mahdolliset ilmoitukset sähkön toimituksen häiriöistä tehdään paikalliselle verkkoyhtiölle.

 

Sähkösopimuksen peruuttamislomake