Nettietu, kampanjaehdot

 

Kampanjaehdot 1.8.-8.9.2014

Nettietu koskee kuluttaja-asiakkaita, jotka kampanja-aikana tekevät Fortumin verkkosivuilla uuden sähkösopimuksen. 

Lisäksi seuraavat ehdot tulee täyttyä 

  • Sähkön vuosikulutus sähkönkäyttöpaikassa on enintään 100.000 kWh/vuosi.
  • Asiakkaalla ei ole voimassa sellaista määräaikaista sähkösopimusta, joka estää uuden sopimuksen alkamisen.
  • Kampanja-aika on 1.8.-8.9.2014
  • Nettietua ei voi yhdistää muihin alennuksiin.  

Muilta osin sovelletaan sopimuskohtaisia sopimusehtoja ja yleisiä Energiateollisuus ry:n suosittelemia sähköntoimitus- ja sähkönmyyntiehtoja. 

Etu on kertahyvitys 30 euroa asiakkaan sähkölaskulla. Sähkölaskun ollessa alle 12,06 euroa, hyvitys siirtyy seuraaville laskuille. 

 

  

Webbförmån, kampanjvillkor

 

Kampanjvillkor 1.8.-8.9.2014

Webbförmånen gäller de privatkunder, som tecknat ett nytt elavtal under kampanjtiden på Fortums nätsidor.

Dessutom behöver följande villkor uppfyllas 

  • Förbrukningsställets elförbrukningen på årsnivå max. 100.000 kWh/år. 

  • Kunden har inte ikrafvarande tidsbundet elavtal, som hindrar att avtalet kan påbörjas. 

  • Kampanjtiden är 1.8.-8.9.2014

  • Webbförmånen kan inte förenas med övriga förmåner.

För övrigt tillämpas avtalsenliga avtalsvillkor och allmänna elleverans- och elförsäljningsvillkor rekommenderade av Finsk Energiindustri rf.

Förmånen är en gottgörelse på kundens elräkning. Då elfakturan är under 12,06 euro, flyttas gottgörelsen på kommande fakturor.