Fortum Kesto - sähköisen hintailmoituspalvelun ehdot

1 Yleistä
Sähköisellä hintailmoituspalvelulla tarkoitetaan yleisessä myynnissä olevien Fortum Kesto -sopimuksen hinnanmuutosilmoitusten lähettämistä asiakkaalle sähköisten viestimien avulla sähkönmyynti- ja toimitusehtojen (SME 2014 ja STE 2014 kohta 1.16) mukaisesti. Sähköisillä viestimillä tarkoitetaan tämän palvelun yhteydessä asiakkaan sopimuksen teon yhteydessä tai myöhemmin ilmoittamaa sähköpostiosoitetta ja/tai matkapuhelinnumeroa. Kesto -sopimuksen hintailmoitusta ei lähetetä palvelun tilanneelle asiakkaalle postitse. Palvelu on asiakasnumerokohtainen, eli jos asiakkaalla on useampi ehdot täyttävä sähkösopimus, koskee sähköinen hintailmoitus kaikkia ko. sopimuksia.  Tämän palvelun käyttöönotto ei muulta osin muuta olemassa olevaa sopimusta, jolloin siihen sovelletaan edelleen kulloinkin voimassa olevia SME tai STE -ehtoja.

2 Palvelun käyttöönotto ja peruminen
Asiakas voi tilata Fortum Kesto-sopimuksen hintailmoituspalvelun ilmoittamaansa sähköposti-osoitteeseen tai matkapuhelinnumeroon. Sähköisen hintailmoituspalvelun käyttöönotto ja voimassaolon edellytykset:
• Asiakkaalla on voimassa oleva yleisessä myynnissä oleva Fortum Kesto -sopimus
• Asiakkaalla on voimassa oleva sähköpostiosoite ja/tai matkapuhelinliittymä
• Asiakas tilaa erikseen palvelun ja hyväksyy nämä palveluehdot
• Asiakas sitoutuu ylläpitämään yhteystietojaan (sähköpostiosoite ja/tai matkapuhelinnumero) verkkopalvelussamme (fortum.fi/ Omat palvelut).
• Asiakas voi milloin tahansa vaihtaa Keston hintailmoituksen vastaanottotapaa fortum.fi -verkkopalvelussamme

3 Muut ehdot
Fortum ei vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat viestien perillemenon estymisestä, mikäli asiakkaan ilmoittama yhteystieto ei ole ollut viestin lähetyshetkellä voimassa, tai sähköisen viestimen käyttö ei ole ollut mahdollista muusta kuin Fortumista johtuvasta syystä. Myyjä varaa oikeuden lähettää asiakassuhteeseen liittyviä ilmoituksia tarvittaessa myös muuten kuin sähköisesti. 
 
Hintailmoituspalvelu astuu voimaan tai peruuntuu tilausta tai peruuttamista seuraavan hintailmoituksen yhteydessä, mikäli tilaus tai peruutus on tehty 2 kuukautta ennen seuraavaa hintamuutosajankohtaa. Kesto -sopimusten hinta päivitetään kalenterivuosineljänneksittäin ja hintailmoitus lähetetään kuukautta ennen hinnan voimaantuloa.

4  Muutokset palveluehtoihin
Fortum Keston sähköinen hintailmoituspalvelu on voimassa toistaiseksi. Fortum Markets Oy pidättää oikeuden muuttaa palvelua tai irtisanoa palvelu päättymään kuukauden irtisanomisajalla. Näistä muutoksista ilmoitetaan lähettämällä ilmoitus asiakkaan ilmoittamaan matkapuhelinnumeroon tai sähköpostiosoitteeseen.  Mikäli asiakas ei täytä kaikkia kohdassa 2 mainittuja edellytyksiä, hintailmoitukset lähetetään postitse asiakkaan laskutusosoitteeseen.