Sopimusehdot Fortum Vakaa​

 
Tämän sopimuksen perusteella toimitettava sähkö tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä. Kotiasiakkaille myymämme 100% vesi-, tuuli- ja aurinkosähkön alkuperä todennetaan eurooppalaisen Guarantee of Origin alkuperäjärjestelmän mukaisesti. Fortum Tarkan 100% vesisähkön alkuperä todennetaan Suomen luonnonsuojeluliiton Ekoenergia -merkin mukaisesti. Uusiutuvan sähköenergian tuotannosta ei aiheudu hiilidioksidipäästöjä ilmakehään.
Fortum Markets Oy hankkii kaiken myymänsä sähkön Nord Pool -sähköpörssistä sekä sähkön pientuottajilta. Varaamme oikeuden tehdä tätä sähkön alkuperää sekä sen todentamista koskevia muutoksia ilmoittamalla siitä asiakkaan laskutusosoitteeseen 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Lisätietoa www.fortum.fi/alkupera.
Fortumilla on oikeus sopimusta tehtäessä tarkistaa asiakkaan luottokelpoisuus. Mikäli luottokelpoisuudessa ilmenee puutteita, voi Fortum edellyttää asiakasta toimittamaan hyväksyttävän vakuuden tai ennakkomaksun saataviensa turvaamiseksi.
 
Hintoihin lisätään viranomaisten tai vastaavien kulloinkin myyjän perittäväksi määräämät verot ja maksut.
 
1 SOPIMUKSEN KESTO JA IRTISANOMINEN
 
Fortum Vakaa -sähkösopimus on määräaikaisena voimassa tarjoushetkellä määritellyn määräajan. Kyseistä määräaikaista aloitusjaksoa ja -hintaa sovelletaan kertaluontoisesti saman asiakkaan osalta. Tämän jälkeen sopimus on voimassa toistaiseksi ja asiakkaalla on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva sopimus 14 päivän irtisanomisajalla. Sähkönmyyjällä on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva sopimus yhden kuukauden irtisanomisajalla.
 
2 SÄHKÖNKULUTUKSEN MITTAAMINEN, SÄHKÖN HINTA JA TIETOJEN SOVELTAMINEN LASKUTUKSESSA
 
Sähkönkulutuksen mittauksesta vastaa paikallinen jakeluverkonhaltija. Laskutuksessa käytetään paikallisen verkonhaltijan ilmoittamaa kulutusennustetta jaettuna laskutuskäyrällä laskutusjakson kuukausille (arviolaskutus) tai paikallisen verkonhaltijan ilmoittamiin mitattuun kulutukseen perustuvia kulutusmääriä (tuntimittaus) jaettuna laskutusjakson kuukausille.
 
Fortum Vakaan hinta muuttuu säännöllisesti kuuden kuukauden välein. Hintajaksot ovat: 1.1.- 30.6. ja 1.7.- 31.12. Asiakkaan hinta on voimassa kunkin hintajakson ajan. Hinnat muuttuvat kullekin jaksolle ilman eri ilmoitusta. Hinnat ovat nähtävissä kuukautta ennen voimaantuloa osoitteessa www.fortum.fi.
Hinta määräytyy kahden Pohjoismaisessa sähköpörssissä (NASDAQ OMX Commodities) noteerattavan hintatekijän mukaan seuraavasti (kvartaalituotteissa Q1, Q2, Q3 ja Q4 tarkoittavat ko. hintajakson kvartaaleja sekä YY on ko. hintajakson vuoden kaksi viimeistä numeroa):
• Hintajakso 1.1. - 30.6.
o Systeemihintaosuus (ENOFUTBLQ1-YY ja ENOFUTBLQ2-YY) määräytyy 12 kuukauden aikana etukäteen (hinnanmääräytymisjakso 21.11 – 20.11.)
o Aluehintaosuus (SYHELFUTBLQ1-YY ja SYHELFUTBLQ2-YY) määräytyy kuuden kuukauden aikana etukäteen (hinnanmääräytymisjakso 21.5 – 20.11.)
• Hintajakso 1.7. - 31.12.
o Systeemihintaosuus (ENOFUTBLQ3-YY ja ENOFUTBLQ4-YY) määräytyy 12 kuukauden aikana etukäteen (hinnanmääräytymisjakso 21.5 – 20.5.)
o Aluehintaosuus (SYHELFUTBLQ3-YY ja SYHELFUTBLQ4-YY) määräytyy kuuden kuukauden aikana etukäteen (hinnanmääräytymisjakso 21.11 – 20.5.)
Fortum Vakaan energiahinta perustuu edellä mainittujen hinnanmääräytymisjaksojen aikana pohjoismaisessa NASDAQ OMX Commodities -sähköpörssissä kullekin hintajaksolle noteerattujen kvartaali -tuotteiden sekä sähköpörssissä noteerattujen Suomen aluehintaerotuotteiden päivittäisten päätöskurssien painotettuihin keskiarvoihin. Painotuksessa käytettävät laskenta-arvot ovat kvartaaleittain: Q1 65%, Q2 35 %, Q3 35 % ja Q4 65 %.
Mikäli Pohjoismainen sähköpörssi muuttaa noteerattavia tuotteitaan, muutetaan laskentaa tuotemuutoksia vastaavasti.
Asiakkaan laskutushinta on edellä mainittujen kvartaali -tuotteiden ja aluehintaerotuotteiden painotettujen keskiarvojen sekä kulloinkin voimassa olevan välityspalkkion summa. Lisäksi veloitetaan kuukausittainen perusmaksu.
 
3 MUUTOKSET SOPIMUSEHTOIHIN JA HINTOIHIN
 
Verojen, julkisten maksujen ja muiden näihin rinnastettavien maksujen muutosten vaikutus sähkön hintoihin huomioidaan välittömästi niiden voimaantulosta lukien. Sähkönmyyjä ilmoittaa asiakkaalle näiden vaikutuksesta hinnoitteluun mahdollisimman nopeasti muutoksesta tiedon saatuaan.
 
Sopimuksen määräajan umpeuduttua sähkönmyyjä voi muuttaa sopimusehtoja tai -hintoja ilmoittamalla niistä asiakkaalle 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Sähkönmyyjä ilmoittaa näistä muutoksista lähettämällä ilmoituksen asiakkaan ilmoittamaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen. Asiakkaan energiahinnan kuuden kuukauden välein tehtävät säännölliset hinnan muutokset eivät kuitenkaan ole sellaisia hinta- tai sopimusehtomuutoksia, joista asiakkaalle ilmoitetaan etukäteen. (SME2014 8.2.; STE2014 13.2.)
 
4 MUUT EHDOT
 
Fortum Vakaa -sopimus voidaan tehdä kuluttaja-asiakkaalle, jonka sähkön vuosikulutus sähkönkäyttöpaikassa on enintään 100.000 kWh/vuosi.
 
Sopimus koskee sähkön myynnin osuutta. Sähkön siirron maksut laskuttaa paikallinen jakeluverkon haltija. Näiden ehtojen lisäksi sovelletaan liitteen mukaisia Sähkönmyyntiehtoja SME2014 tai Sähköntoimitusehtoja STE2014 tai niitä korvaavia vastaavia alalla käytettäviä ehtoja.