FORTUM VAKIO MYYNTIEHDOT
 
 
1 SOPIMUKSEN KESTO JA IRTISANOMINEN
 
Fortum Vakio -sähkösopimus on voimassa toistaiseksi. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus kahden viikon irtisanomisajalla ja sähkönmyyjällä on oikeus irtisanoa sopimus yhden kuukauden irtisanomisajalla.
 
2 HINNAN MUODOSTUMINEN
 
Fortum Vakio -sopimus on kuluttaja-asiakkaille kerrostaloasuntoihin tarkoitettu kiinteähintainen sopimus, jonka hinta perustuu tuotteen hinnaston mukaiseen kulutusluokkaan ja tätä vastaavaan hintaan. Kulloinkin voimassaolevat tuotehinnastot ja kulutusluokat löytyvät Fortumin internetsivuilta (www.fortum.fi). Asiakas maksaa  kulloinkin voimassaolevan kiinteän hinnaston mukaisen euromääräisen kuukausimaksun. Kuukausimaksu määräytyy tuotteen hinnaston kulutusluokkien mukaisesti.
 
Mikäli asiakkaan mitattu kulutus ylittää tai vaikuttaa todennäköiseltä, että Asiakkaan sähkönkulutus ylittää sovitun vuosirajan, on Fortumilla oikeus siirtää Asiakas ylempään kulutusluokkaan tai jos mikään kulutusluokka ei ole riittävä, vaihtaa Asiakkaan tuote Fortum Kesto myyntituotteeseen kulloinkin voimassaolevin Kesto sopimuksen ehdoin ja hinnoin.
 
Kulutusluokat:
·         S alle 2000 kWh
·         M 2000 - 3000 kWh
·         L 3000 - 5000 kWh
 
Mikäli asiakas on valinnut sähkösopimuksen ja kotivakuutuksen yhdistelmän, saa asiakas vakuutuksesta erillisen vahvistuksen ja sopimusehdot vakuutusyhtiöltä.
 
 
2 SÄHKÖNKULUTUKSEN MITTAAMINEN
 
Sähkönkulutuksen mittauksesta vastaa paikallinen jakeluverkonhaltija. Laskutuksessa käytetään paikallisen jakeluverkonhaltijan ilmoittamia tuntikulutuksia jaettuna laskutusjakson kuukausille.
 
 
3 MUUTOKSET SOPIMUSEHTOIHIN JA HINTOIHIN
 
Verojen, julkisten maksujen ja muiden näihin rinnastettavien maksujen muutosten vaikutus sähkön hintoihin huomioidaan välittömästi niiden voimaantulosta lukien. Sähkönmyyjä ilmoittaa asiakkaalle näiden vaikutuksesta hinnoitteluun mahdollisimman nopeasti muutoksesta tiedon saatuaan.
 
Sähkönmyyjä voi muuttaa sopimusehtoja, hinnoitteluperusteita ja  -hintoja ilmoittamalla niistä asiakkaalle 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Sähkönmyyjä ilmoittaa näistä muutoksista lähettämällä ilmoituksen asiakkaan ilmoittamaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen. Tällaisia muutoksia ovat muun muassa sopimuksen kuukausimaksun muutokset.
 
4 MUUT EHDOT
 
Sopimus koskee sähkön myynnin osuutta. Sähkön siirron maksut laskuttaa paikallinen jakeluverkon haltija. Näiden ehtojen lisäksi sovelletaan liitteen mukaisia Sähkönmyynti- ja toimitusehtoja (sopimuksen tekohetkellä voimassa SME2014 ja STE2014) tai niitä korvaavia vastaavia alalla käytettäviä ehtoja.