Fortum Henkilöstösähkösopimuksen ehdot

 

1 KOHDERYHMÄ

Fortum henkilöstösähköön on oikeutettu henkilö, joka on Fortum Oyj -konserniin kuuluvan yhtiön vakituisessa työsuhteessa ja täyttää kohdassa 3 mainitut edellytykset. Henkilöstö on oikeutettu liittämään henkilöstösähkön piiriin kerrallaan kaksi yksityiskäytössä olevaa sähkön käyttöpaikkaa.

Henkilöstösähkön myyjänä toimii Fortum Markets Oy näiden ehtojen mukaisesti.

2 HENKILÖSTÖETU JA SEN VOIMASSAOLO

Henkilöstösähköön oikeutettu henkilö saa yleisessä myynnissä olevien normaalihintaisten Kesto-, Takuu-, Tarkka- ja Tuulisähkö -tuotteiden perusmaksusta 100 % alennuksen (perusmaksu on 0 €/kk). Tämä alennus on voimassa toistaiseksi (ks. kohta 4). Muutoin noudatetaan yleisessä myynnissä olevien tuotteidemme kulloinkin voimassa oleva hintoja.

3 HENKILÖSTÖSOPIMUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO, LASKUTUS JA VIESTINTÄ

Henkilöstöedun käyttöönotto ja voimassaolo edellyttää:

• henkilö on Fortum Oyj -konserniin kuuluvaan yhtiöön vakituisessa työsuhteessa

• näiden ehtojen mukaisen henkilöstösopimuksen tekemistä sähköisesti Fortumin sisäisen Intranetin kautta

• e-laskun käyttöä

• sähköisten viestimien käyttöä asiakasviestinnässä

• käyttöpaikka sijaitsee Suomessa (pl. Ahvenanmaa)

Asiakkaan tulee solmia e-laskusopimus oman pankkinsa kanssa viimeistään ennen toisen tähän henkilöstösopimukseen perustuvan laskun maksamista. Henkilöstösähkön laskun eräpäivä on kulloinkin voimassa olevien sähkönmyynti- ja toimitusehtojen määrittämän vähimmäisajan kuluttua laskun lähettämisestä (tällä hetkellä 14 pv laskun lähettämisestä).

Lisäksi tähän sopimukseen ja asiakkuuteen liittyvä viestintä perustuu sähköisten viestimien käyttöön. Näitä ovat asiakkaan sopimuksen teon yhteydessä ilmoittama sähköpostiosoite ja matkapuhelinnumero. Asiakkaan tulee huolehtia omien sähköisten yhteystietojensa ylläpidosta ja päivittää tiedot osoitteessa www.fortum.fi (asiakkaan omat palvelut). Fortum ei vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat viestien perillemenon estymisestä, mikäli asiakkaan ilmoittama yhteystieto ei ole ollut viestin lähetyshetkellä voimassa tai sähköisen viestimen käyttö ei ole ollut mahdollista muusta kuin Fortumista johtuvasta syystä. Muilta osin vastuu määräytyy sovellettavien sähkönmyynti ja/tai toimitusehtojen mukaisesti. Kesto -sopimuksen hintailmoitukset lähetetään sähköisesti asiakkaan ilmoittamiin em. sähköpostiosoitteeseen ja/tai matkapuhelimeen. Myyjä varaa oikeuden lähettää asiakassuhteeseen liittyviä ilmoituksia tarvittaessa myös muuten kuin sähköisesti.  Asiakassuhteen aikana asiakas saa sopimukseen ja asiakkuuteen liittyvää tietoa hinnoista, eduista, tuotteista sekä palveluista em. sähköisten viestimien kautta. Halutessaan asiakas voi kieltää sähköisten markkinointiviestien lähettämisen. Suoramarkkinointikiellon ko. sähköpostiosoitteeseen ja matkapuhelinnumeroon voi ilmoittaa sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@fortum.com tai soittamalla siitä Fortumin asiakaspalveluun. Mikäli asiakas kieltää sähköisen markkinointiviestinnän yllä mainittujen viestimien välityksellä, Fortumilla on kuitenkin edelleen oikeus lähettää tähän sopimussuhteeseen liittyvää informaatiota em. viestimien välityksellä (mm. Keston hintailmoitus).

4 MUUTOKSET EHTOIHIN JA HINTOIHIN

Fortum henkilöstösähkösopimukseen liittyvä henkilöstöetu on voimassa toistaiseksi. Fortum Markets Oy pidättää oikeuden muuttaa henkilöstöetua tai irtisanoa etu päättymään kuukauden irtisanomisajalla. Näistä muutoksista ilmoitetaan lähettämällä ilmoitus asiakkaan ilmoittamaan matkapuhelinnumeroon tai sähköpostiosoitteeseen. Muilta osin sovelletaan voimassa olevia tuotekohtaisia sopimusehtoja.

Mikäli asiakas ei täytä kaikkia kohdassa 3 mainittuja edellytyksiä, sopimus muuttuu yleisessä myynnissä olevien tuotteiden sopimusehtojen ja hintojen mukaiseksi sopimukseksi. Muutos astuu voimaan 1 kuukauden kuluttua siitä kun myyjä on ilmoittanut asiakkaalle, etteivät mainitut edellytykset enää täyty. Tällöin asiakkaalla on 14 päivän irtisanomisoikeus. Samoin menetellään, mikäli asiakkaan työsuhde Fortumissa päättyy lukuun ottamatta Takuu -sopimusta, joka on voimassa sopimusvahvistuksessa ilmoitetun määräajan.

5 MUUT EHDOT

Sopimus koskee sähkön myynnin osuutta. Sähkön verkkopalvelumaksut laskuttaa paikallinen jakeluverkon haltija kulloinkin voimassa olevin hinnoin ja ehdoin.

Näiden ehtojen lisäksi asiakaskohtaisissa sopimuksissa sovelletaan kulloinkin voimassa tuotekohtaisia ehtoja sekä olevia sähkönmyynti- ja toimitusehtoja (sopimuksen tekohetkellä voimassa SME 2010 ja STE 2010). Sopimus siirtyy automaattisesti uuteen käyttöpaikkaan Suomessa asiakkaan käyttöpaikan vaihtuessa, esimerkiksi käyttäjän muuton takia, ellei kumpikaan osapuoli irtisano sopimusta käyttöpaikan vaihtuessa. Muutosta tulee ilmoittaa 14 päivää ennen sen voimaantuloa Fortumin intranetin kautta henkilöstösähkösivustolla.

 

Sähkösopimuksen peruutuslomake pdf 54 kB