Fortum Laskunmaksuturva-försäkring

Din penningvärda förmån, den avgiftsfria försäkringen Fortum Laskunmaksuturva kan beviljas till våra elavtalskunder. Försäkringen underlättar din ekonomiska situation om du blir arbesoförmögen på grund av olycksfall eller sjukdom. Från försäkringen betalas en engångsersättnings på 250 euro som du kan använda tilla exempel till att betala din elfaktura. Försäkringen träder automatiskt i kraft det datum den beviljas, och inga åtgärder krävs av dig.

Vad eräsätter försäkringen Fortum Laskunmaksuturva?

Från försäkringen betalas en engångsersättning på 250 euro til den försäkrade om denne under försäkringens giltighetstid blir helt arbetsoförmögen på grund av olycksfall eller sjukdom. Försäkringsbolagets ersättningsskyldighet gäller från det att försäkringen har gällt i 30 dygn. Arbersoförmågan skall fortgå i minst 60 dygn.

Den försäkrade skall vara 18-64 år och förvärvsarbetande för att vara berättigad tilla försäkringsersättningen. Försäkringen gäller i 12 månader från det datum den beviljas, varefter den upphör automatiskt. Den försäkrade har rätt söka erättning från försäkringen endast en gång. För att få ersättningen bör den försäkrade vara elkund hos Fortum.

Färsäkringsgivare

Försäkringsgivare för denna försäkring är det internationella försäkringsbolaget ACE. Mer information i adressen ACE Group, ACE vakuutukset​.   

Kundservice och handläggning av erättningar

Försäkringsbolaget ACE ansvarar för kundservicen och handläggningen av ersättningar gällande Fortum Laskunmaksuturva. Du kan kontakta ACE:s kundtjänst må-fr kl. 9-17 per telefon på 09 6861 5151 (lna/msa) eller per e-postasiakaspalvelu@acegroup.com samt i ersättningsfrågor på vahingot@acegroup.com .

Palaa takaisin suomenkieliselle sivulle tästä.​​

​​​

30.7.2015