Elöverföringspriset

Priset för elöverföring består av grundavgiften för elöverföring samt förbrukning av el. Med elöverföringsavgifter försäkrar nätbolaget att elenergin överförs från producenten till elförbrukaren, förbättring och byggandet av elnätet, mätning av elförbrukning och jourtjänst för felanmälan. Elöverföringspriset påverkas av många olika faktorer, och priset varierar också enligt dygns- och årstid.

Förutom elöverföringsavgifter debiterar nätbolagen också elskatten och mervärdesskatten på elfakturan, som sedan krediteras till staten.