​Tack för avtalet!Du har gjort ett bra val! Vi skickar dig avtalsbekräftelsen på posten inom en månad efter att avtalet har trätt ikraft. Var god och kontrollera uppgifterna på bekärftelsen.

I samband med avtalsbekräftelsen får du veta ditt kundnummer. Det behövs när du registrerar dig för Mitt Fortum tjänsten i fortum.fi

Fortum Vakaa-avtalet innebär, att du tar i bruk e-faktura:

  • På avtalsbekräftelsen ser du initialer, som behövs för att kunna ingå ett avatal om e-fakturering i din egen nätbank. Är du Fortums kund redan från tidigare, så kan du ingå avtalet med se uppgifterna från din senaste faktura.
  • Vill du fortfarande få pappersfaktura, så debiterar vi 1,90 euro per faktura.

Priserna för Fortum Vakaa:

  • Efter startperioden, uppdateras priserna på ditt avtal halvårsvis.

Vänliga hälsningar
Fortum Kundtjänst

 


 

 

 Tre fakta om oss

 
  1. Miljöansvarighet. Elen är till 100 % Vattenel.
  2. Inhemskt. Förbundet för Finländskt Arbete har beviljat Fortum ursprungsmärket Nyckelflaggan som tecken av finländskt arbete och kunnighet.
  3. Servicegaranti. Om vi inte sköter dina elärenden enligt överenskommen sätt och tid, får du ersättning i reda pengar.

 

Kundtjänst

0200 19000 (lna/msa)
må - fre, kl 9 -17