Arvonnan säännöt
 
1.    Järjestäjä: Fortum Markets Oy, PL 100, 00048 Fortum (Jäljempänä “Järjestäjä”).
 
2.    Osallistumiskelpoisuus: Arvontaan voivat osallistua vähintään 18 vuotta täyttäneet Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt. Arvontaan eivät saa osallistua arvonnan suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneet henkilöt eikä Fortumin henkilökunta. 
 
3.    Osallistumisaika: Osallistumisaika on 23.5.2017–7.6.2017. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä arvontaan osallistumiseen. 
 
4.    Arvontaan osallistuvat automaattisesti kaikki kyseisenä ajankohtana muuton yhteydessä sähkösopimuksen tehneet.
 
5.    Palkinto ja sen arvonta: Arvonnan palkintona on vuokrapakettiauto käyttöön 24h. Palkinnon arvo 100-200e. Järjestäjä arpoo 3 palkintoa. Mitä aiemmin asiakas muuttosopimuksen tekee sitä useampaan arvontaan hän ehtii mukaan. Järjestäjä määrittelee yhdessä voittajan kanssa vuokrapalveluntarjoajan.
Arvontapäivät ovat:
26.5.2017
30.5.2017
8.6.2017
Voittajiin ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä arvontapäivänä. Voittajaa yritetään tavoitella puhelimitse siitä numerosta, jonka hän on ilmoittanut sopimusta tehdessään, tai sähköpostitse. Jos voittajaan ei saada yhteyttä arvontapäivänä, palkinto arvotaan uudestaan. Voittajan nimi voidaan julkaista Järjestäjän viestintäkanavissa, kuten internet-sivuilla (fortum.fi) ja Facebookissa.
 
6.    Järjestäjän vastuu: Järjestäjän kollektiivinen vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Palkinnon vastaanottaja vapauttaa Järjestäjän, arvonnan yhteistyökumppanit ja edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Fortum ei kustanna pakettiauton polttoainetta, eikä myöhästynyttä palautusta.
 
7.    Arpajaisvero/Vaihto/Palkinnon lunastaminen: Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä virallisissa säännöissä mainituista palkinnoista. Voittaja vastaa kaikista muista voiton vastaanottamiseen tai sen käyttämiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi tai muuhun tavaraan. Palkinnon arvo n. 100-200 €. Palkinto tulee lunastaa 1.12.2017 mennessä. Voidakseen lunastaa palkinnon voittajalla tai hänen valtuuttamallaan henkilöllä tulee olla riittävällä ajo-oikeudella varustettu ajokortti sekä luottokortti, jonka tietoja vastaan hän saa pakettiauton käyttöönsä vuokrausfirmalta.
8.    Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan virallisia sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.