100 % Vesisähköä


Fortum Tarkka -opiskelijasähköasiakkaana saat asuntoosi 100 % Vesisähköä automaattisesti ilman mitään lisämaksua. Näin sähkönkäyttösi hiilidioksidipäästöt ovat pyöreä nolla.

Ekologinen jalanjälki 

Ekologinen jalanjälki on hyvä tapa mitata ihmisten luonnonvarojen kulutusta. Yksilön aiheuttama jalanjälki lasketaan sen mukaan, miten paljon hänen kulutustaan ja jätteitään varten tarvitaan viljelys- ja laidunmaata, metsää, rakennettua maata, merta sekä fossiilisen energian tuottamiseen varattua maata. Laskutoimitusta varten arvioidaan myös ihmisten ruokatottumuksia, liikennevälineiden käyttöä ja asumista.

Kun käytät 100 % vesisähköä ns. sekasähkön asemasta, ekologinen jalanjälkesi pienenee huomattavasti. Vesisähkön tuottamisesta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt kun ovat pyöreä nolla.