Fortum Sähkövahti - palveluehdot

1  Yleistä

Tilatessaan Fortum Sähkövahti -palvelun Fortum Sähkönsiirto Oy:ltä tai Fortum Espoo Distribution Oy:ltä (jäljempänä "Verkkoyhtiö") asiakas sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja.

Sähkönjakelun automaatiolla ei vielä pystytä valvomaan koko sähköverkkoa asiakkaan liittymis-kohtaan asti, mistä johtuen asiakkaalle lähetetään viestejä ainoastaan keskijänniteverkon sähkökatkoista.

Fortum Sähkövahti -palvelu on asiakkaalle maksuton (asiakkaan puhelimella lähetetyt viestit mak-savat normaalin tekstiviestin hinnan).

2  Palvelun käyttöönotto ja peruminen

Asiakas voi tilaa Fortum Sähkövahti -palvelun tai lopettaa sen milloin tahansa joko matkapuhelimellaan Fortumin kotisivuilla olevien ohjeiden mukaisesti, Fortumin internetsivujen kautta tai soittamalla Fortumin asiakaspalveluun 0800 1 97000. Verkkoyhtiö aktivoi asiakkaan tilaaman Fortum Sähkövahti -palvelun noin 3 vrk:n kuluessa siitä, kun asiakas on tehnyt palvelutilauksen. Verkkoyhtiö lopettaa palvelun noin 3 vrk:n kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut palvelun päättämistä koskevan pyynnön.

Fortum Sähkövahti -palvelun käyttöönotto ja voimassaolon edellytykset:

  • Asiakkaan käyttöpaikka sijaitsee Verkkoyhtiön verkkoalueella ja asiakkaalla on käyttöpaikkaan voimassa oleva verkkopalvelusopimus Verkkoyhtiön kanssa.
  • Asiakas tilaa erikseen palvelun ja hyväksyy nämä palveluehdot.
  • Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan siitä, että hänen Verkkoyhtiölle ilmoittamansa matkapuhelinnumero tai sähköpostiosoite ovat jatkuvasti ajan tasalla ja niihin liittyvät yhteydet, laitteet ja ohjelmat toimivat asianmukaisesti.
  • Kun asiakkaan verkkopalvelusopimus palveluun liitetyssä sähkönkäyttöpaikassa päättyy, Verkkoyhtiö lopettaa Fortum Sähkövahti -palvelun ko. sähkönkäyttöpaikan osalta ilman eri ilmoitusta.

3  Palvelun poikkeustilanteet

Verkkoyhtiöllä on oikeus sähkönjakelun poikkeus- tai suurhäiriötilanteessa kytkeä Fortum Sähkövahti -palvelu tilapäisesti pois käytöstä ja palauttaa se takaisin ilman erillistä ilmoitusta. Verkkoyhtiö määrittää oman sähkönjakelualueensa käyttötilanteen perusteella siirtymisen poikkeus- tai suurhäiriötilanteeseen.

Verkkoyhtiön tietojärjestelmäpäivitysten yhteydessä Fortum Sähkövahti -palvelu voi tilapäisesti olla pois käytöstä.

4  Muut ehdot

Fortum Sähkövahti -palvelun asiakkaalle lähetetyissä viesteissä kerrotut ajat ja tiedot ovat informatiivisia. Viesteissä annettuja arvioituja korjaus- ja keskeytysaikoja ei käytetä perustana vakiokorvaus tai vahingonkorvauslaskennassa.

Asiakas käyttää omalla vastuullaan palvelun lähettämiä tietoja eikä Verkkoyhtiö ole korvausvastuussa palvelun viestien sisällöstä.

Verkkoyhtiö ei luovuta kolmannelle osapuolelle asiakkaalta Fortum Sähkövahti -palvelun tilaamisen yhteydessä saamaansa matkapuhelinnumeroa tai sähköpostiosoitetta. Verkkoyhtiöllä on oikeus käyttää alihankkijoita palvelun toteuttamisessa, jolloin tiedot ovat myös alihankkijan käytössä. Verkkoyhtiö käyttää asiakkaalta saamaansa matkapuhelinnumeroa tai sähköpostiosoitetta vain Fortum Sähkövahti -palvelun tuottamiseen tai Verkkoyhtiön harkinnan mukaan asiakkaan sähkönkäyttöpaikan sähkönjakelua koskevan muun viestinnän lähettämiseen.

Viestit sisältävät tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa, joka kuuluu Verkkoyhtiöille. Kaikki viestejä koskevat oikeudet, joita ei nimenomaisesti luovuteta näiden ehtojen mukaan asiakkaalle, pidätetään Verkkoyhtiöllä.

Asiakkaalla ei ole oikeutta lähettää saamiaan viestejä edelleen, muuttaa viestejä, asettaa niitä jakeluun, käyttää viestejä tai niiden sisältöä kaupallisiin tarkoituksiin tai julkaisutarkoituksiin eikä käyt-tää viestejä muuten kuin omaan käyttöönsä.

5  Muutokset palveluehtoihin

Verkkoyhtiöllä on oikeus muuttaa Fortum Sähkövahti -palvelua tai lopettaa se joidenkin tai kaikkien asiakkaiden osalta milloin tahansa siitä erikseen ilmoittamatta. Verkkoyhtiö ilmoittaa kuitenkin Fortumin internetsivuilla palvelun yleisistä muutoksista sekä sen tarjoamisen lopettamisesta kaikille asiakkaille.

Fortum Sähkönsiirto Oy:n ja Fortum Espoo Distribution Oy:n postiosoite on PL 100, 00048 FORTUM. Fortum Sähkönsiirto Oy on rekisteröity Suomen kaupparekisteriin Y-tunnuksella 1618314-7 ja Fortum Espoo Distribution Oy Y-tunnuksella 2059588-1. Fortum Sähkönsiirto Oy:n ja Fortum Espoo Distribution Oy:n sähkönjakelutoimintaa valvoo Energiamarkkinavirasto, jonka postiosoite on Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki ja sähköpostiosoite virasto@energiamarkkinavirasto.fi