Arvonnan säännöt

  1. Järjestäjä: Fortum Markets Oy, PL 100, 00048 Fortum (Jäljempänä “Järjestäjä”).
  2. Osallistumiskelpoisuus: Arvontaan voivat osallistua vähintään 18 vuotta täyttäneet Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt. Arvontaan eivät saa osallistua arvonnan suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneet henkilöt eikä Fortum Markets Oy:n henkilökunta. 
  3. Osallistumisaika: Osallistumisaika on 16.1.2017-22.1.2017. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä arvontaan osallistumiseen. 
  4. Arvontaan voivat osallistuvat kampanjasivun kautta yhteystietonsa jättäneet henkilöt. Yksittäinen henkilö voi osallistua arvontaan yhden kerran.
  5. Palkinto ja sen arvonta: Järjestäjä arpoo kaikkien 22.1.2017 mennessä kampanjasivujen kautta yhteystiedot jättäneiden kesken 30 kpl sisäänpääsylippuja Rakenna & Remontoi -messuille 27.-29.1.2017. Palkinnot arvotaan 23.1.2017 ja liput lähetetään voittajille kampanjasivuilla jätettyyn osoitteeseen. Voittajan nimi voidaan julkaista Järjestäjän viestintäkanavissa, kuten internet-sivuilla (fortum.fi) ja Facebookissa.
  6. Järjestäjän vastuu: Järjestäjän kollektiivinen vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Palkinnon vastaanottaja vapauttaa Järjestäjän, arvonnan yhteistyökumppanit ja edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.
  7. Arpajaisvero / Vaihto: Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron näissä virallisissa säännöissä mainitusta palkinnosta. Voittaja vastaa kaikista muista voiton vastaanottamiseen tai sen käyttämiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi tai muuhun tavaraan. Palkinnon arvo 12 €.
  8. Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan virallisia sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.