Arvonnan säännöt

 1. Arvonnan järjestäjä
  Fortum Oyj (Jäljempänä “Järjestäjä”)
 2. Osallistumiskelpoisuus ja osallistuminen arvontaan
  Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat 18 täyttäneet luonnolliset henkilöt, pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan järjestelyjen kanssa.
 3. Osallistuminen arvontaan
  Osallistuminen tapahtuu internetissä Facebookissa, Fortum Suomi ‐sivulla osoitteessa www.facebook.com/FortumSuomi, sivulla annettujen ohjeiden mukaisesti. Yksittäinen henkilö voi osallistua arvontaan yhden kerran. Arvontaan osallistuminen ei edellytä suoramarkkinointiluvan antamista. Arvontaan voi osallistua 22.6.2017 klo 16.00 – 30.6.2017 klo 16.00. Voittajaa pyydetään ottamaan yhteyttä Fortumiin Facebookin kautta yksityisviestillä. Jos voittaja ei ota yhteyttä vuorokauden kuluessa, arvotaan uusi voittaja. Mikäli arvonnan voittaja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, johtaa tämä hylkäämiseen. Järjestäjällä on oikeus poistaa sellaiset osallistujat arvonnasta, jotka pyrkivät väärinkäyttämään arvontaprosessia tulosten tai arvonnan todennäköisyyksien muuttamiseksi.. 
 4. Palkinto
  Kaikkien arvontaan osallistuneiden kesken arvotaan kaksi kolmen päivän lippupakettia (yksi lippupaketti sisältää kolmen päivän festariliput kahdelle henkilölle. Palkinnon rahallinen arvo on 310€. Palkinto on henkilökohtainen, eikä sitä voi muuttaa rahaksi tai siirtää toiselle henkilölle. Järjestäjä vastaa palkintojen arpajaisveroista. Voittajan nimi voidaan julkaista Järjestäjän omissa välineissä, kuten Järjestäjän internet‐sivuilla, Facebookissa, ja asiakaslehdessä.
 5. Sääntöjen hyväksyminen ja muutosoikeus
  Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat hyväksyvät nämä arvonnan viralliset säännöt. Järjestäjällä on oikeus tarpeen vaatiessa muuttaa näitä sääntöjä ilman eri ilmoitusta.
 6. Järjestäjän vastuu
  Palkinnon voittaja vastaa mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai
  arvontaan osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän arvontaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää.
 7. Facebookin vastuuvapaus
  Arvonta ei ole millään tavoin Facebookin rahoittama, tukema tai ylläpitämä.