Regler för utlottning av presentkort på kryssning

  1. ​Arrangör: Fortum Markets Oy, PB 100, 00048 Fortum (nedan ”Arrangör”).
  2. Rätt att delta: Alla fysiska personer som är minst 18 år och som är Fortum Markets Oy:s elavtals- och energieffektivitetskunder kan delta i utlottningen. Personer som har deltagit i planeringen och genomförandet av utlottningen eller som är anställda hos Fortum Markets Oy får inte delta i utlottningen.
  3. Kampanjtid: Kampanjtiden är 1.12.2015–13.3.2016. Inga deltagare godtas efter 13.3.2016. Arrangören svarar inte för datatekniska hinder att delta i utlottningen.
  4. Så här deltar du: I utlottningen deltar alla Fortum Markets Oy:s elavtals- och energieffektivitetskunder som uppdaterar sina kontaktuppgifter eller beställer elektroniska Kesto-prisuppdateringar på kampanjwebbplatsen under kampanjtiden. En enskild person kan delta i utlottningen en gång.
  5. Pris och utlottning: Arrangören lottar ut ett Tallink Silja-presentkort värt 1 000 euro bland alla som har uppdaterat sina kontaktuppgifter eller beställt elektroniska Kesto-prisuppdateringar på kampanjwebbplatsen senast 13.3.2016. Dragningen sker 15.3.2016 och vinnaren meddelas personligen. Om vinnaren inte kan nås inom rimlig tid dras en ny vinnare. Presentkortet berättigar till en En dag i Stockholm-kryssning från Helsingfors i Commodore-hytt (max 4 personer). Presentkortet gäller alla dagar 1.3–17.6.2016 och 15.8–30.9.2016. Presentkortet gäller inte på specialavgångar och det berättigar inte till rabatterade anslutningstransporter. Vinnarens namn kan publiceras i Arrangörens kommunikationskanaler, till exempel på webbplatserna (fortum.fi och kotienergia.fi), på Facebook och i kundtidningen.
  6. Arrangörens ansvar: Arrangörens kollektiva ansvar gentemot deltagarna överstiger inte värdet eller antalet av de pris som anges i dessa officiella regler. Prismottagaren frigör Arrangören, samarbetspartnerna i utlottningen och de tidigare nämnda parternas samarbetspartner från allt ansvar för kroppsskador eller skador som orsakas eller som påstås ha orsakats av deltagande i denna utlottning eller av inlösning eller användning av priset.
  7. Lotteriskatt/Byte: Arrangören förbinder sig att betala den lagstadgade lotteriskatten på det pris som anges i dessa officiella regler. Vinnaren svarar för alla andra eventuella kostnader som hänför sig till mottagning eller användning av priset. Priset kan inte bytas till pengar eller till någon annan produkt. Pengar återbetalas inte för presentkortet.
  8. De officiella reglerna gäller alla deltagare. Genom att delta i denna utlottning förbinder sig deltagarna att följa dessa officiella regler för utlottningen samt Arrangörens beslut. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra reglerna.