Utlottning av iPad

​Pris för utlottning är en Apple iPad -tablett, vars värde är ca. 600 euro.

I utlottningen deltar alla som har registrerat eller loggat in sig för tjänsten i fortum.fi eller också som har tagit del i Fortum Markets Oy:s olika tävlan eller enkät.

Utlottningen sker i juni och i december och alla de som har varit med före utlottningsmånadens 15 dag är med i utlottningen. De som använder sig av tjänsten efter det datumet är med i följande utlottning.

De som deltar i utlottningen bör vara myndiga. Vinsten kan inte bytas ut till pengar.

Vinnaren meddelas personligt och vinnarens namn kan publiceras på Fortums internetsidor.

Utlottningen ordnas och lotteriskatten utförs av Fortum Markets Oy.

3.9.2014