​Voimalaitoksella lämmitetty kaukolämpövesi siirtyy kaukolämpöverkkoa pitkin talon lämmönvaihtimelle, josta se palaa jäähtyneenä takaisin laitokselle uudelleen lämmitettäväksi.

Kaukolämmön tuotanto

Nimestään huolimatta kaukolämpö tuotetaan aina paikallisesti ja lähellä sen käyttäjiä. Valtaosa tuotannosta perustuu lämmön ja sähkön yhteistuotantoon.

Ympäristökuormitusten pienentämisessä ja kasvihuonepäästöjen vähentämistavoitteiden täyttämisessä lämmön ja sähkön yhteistuotannolla on keskeinen rooli. Yhteistuotannossa sähköntuotannon yhteydessä syntyvä ylimääräinen energia käytetään kaukolämmön tuotantoon sen sijaan, että se johdettaisiin lauhdelämpönä esimerkiksi vesistöihin.

Yhteistuotanto on tehokasta, sillä polttoaineen energia hyödynnetään lähes 90 prosenttisesti. Yhteistuotannon ansiosta ympäristöpäästöt jäävät noin 30 % pienemmiksi kuin tuotettaessa sähköä ja lämpöä erikseen. Valtaosa eli noin 80 % kaukolämmön tuotannosta perustuu lämmön ja sähkön yhteistuotantoon. Kaukolämpöä tuotetaan myös erillisissä lämpökeskuksissa.  

 

Ympäristöasioissa haluamme olla edelläkävijöitä

 

Kestävä kehitys energiantuotannossa edellyttää uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämistä. Kehitämme jatkuvasti biopolttoaineiden käyttöä lämmöntuotannossa sekä kiinteistöjen ylijäämälämmön hyödyntämistä kaukolämmön tuotannossa.

9.1.2017