Uusia polttoainevaihtoehtoja hyödynnettäväksi Järvenpään voimalaitoksella

Suunnittelemme polttoainevalikoiman laajentamista Järvenpään voimalaitoksella ja haemme laajennusta ympäristölupaan. Tuotamme jatkossakin sähköä ja lämpöä suurimmaksi osaksi uusiutuvasta, kotimaisesta puu- ja metsähakkeesta. 

Energian tuottaminen kierrätyspolttoaineella

Haluamme osaltamme olla vähentämässä kaatopaikalle joutuvan jätteen määrää. Siksi hyödyntäisimme jatkossa voimalaitoksella myös kaupoissa ja teollisuudessa syntyvää kierrätyspolttoainetta eli paperia, pahvia, puuta ja muovia. Sen osuus tulisi olemaan korkeintaan 20 % voimalaitoksella käytettävistä polttoaineista. Kierrätyspolttoaine on kotimaista ja tulee mahdollisimman suurelta osin lähialueelta. Kierrätyspolttoaineen käyttö ei aiheuta hajua tai roskaantumista, sillä polttoaineiden kuljetus ja syöttö voimalaitoksen kattilaan tapahtuu katetusti ja suljetusti. 
 

Kierrätyspolttoaineen käytöllä on monta hyvää etua

Kierrätyspolttoaineen käyttö edistää valtakunnallisten ja alueellisten hyötykäyttötavoitteiden saavuttamista. Edullisena polttoaineena se auttaa pitämään kaukolämmön hinnan vakaana. Sen käyttö parantaa myös toimintavarmuutta tilanteissa, jolloin hakkeen saatavuus on heikompi. Kierrätyspolttoaineen käytöstä syntyvät päästöt ovat pienet ja eivät kasva nykyisestä tasosta. 
 
Tiesitkö? Noin 5 litralla kartonkia energiaksi muutettuna käy suihkussa ja pesee koneellisen pyykkiä.  
 

Kokeilemme myös hevosen kuivikelantaa  energiantuotannossa

Kehitämme uutta kiertotalouskonseptia, jossa käytämme hevosen kuivikelantaa lämmön ja sähkön tuotannossa. Osana konseptin kehitystyötä haemme kuivikelannan koepolttolupaa kesäkuusta 2015 alkaen. 
 
Hevosen kuivikelanta on hevosen lantaa ja puupohjaista kuiviketta. Kuivikelannan osuus on korkeintaan 20 % laitoksella käytetyistä polttoaineista. Koepolttojakson aikana sen osuus on pienempi ja tulee laitokselle biopolttoaineeseen sekoitettuna. Kuivikelanta tulee mahdollisimman suurelta osin lähialueen talleilta eli hyödyttää merkittävästi paikallisia talleja.  
 
Kuivikelannan käyttö energiantuotannossa vähentää myös kaatopaikkakuormitusta. Sen käyttö ei aiheuta laitosalueella roskaantumista, sillä materiaalia ei varastoida tai käsitellä alueella. Myös polttoaineiden kuljetus ja syöttö voimalaitoksen kattilaan tapahtuu katetusti ja suljetusti.   
 

Polttoaineiden hyödyntäminen alkaisi vuonna 2017

Uusien polttoaineiden kaupallinen hyödyntäminen Järvenpäässä alkaisi suunnitelmien mukaan vuonna 2017. Ympäristölupahakemuksessa sekä kierrätyspolttoaineet että hevosen kuivikelanta luokitellaan jäteperäisiksi polttoaineiksi. 

Järvenpään voimalaitos tuottaa ekotehokkaasti lämpöä ja sähköä

Uusi voimalaitos valmistui Lahdentien varteen vuonna 2013 ja korvaa maakaasua ja raskasta polttoöljyä käyttäviä lämpölaitoksia. Käytämme energiantuotannossa pääasiassa metsätähdehaketta ja teollisuuden sivutuotteita kuten purua ja kuorta. Vuonna 2014 tuotimme Järvenpään ja Tuusulan kaukolämmöstä 80 % uusiutuvilla kotimaisilla polttoaineilla. Lue lisää ->
 

11.5.2016