​Ekolämpö lämmittää nyt Otaniemen tutkijoita

Senaatti-kiinteistöt valitsi vuoden 2016 alusta alkaen Espoon Otaniemessä sijaitseviin kiinteistöihinsä Fortumin Ekolämmön.
Yritys haluaa tällä vastuullisella valinnallaan olla toimitilasektorin suunnannäyttäjä myös energia-asioissa. 
 

Otaniemessä tavanomaista suurempaa ja vaativampaa energiankäyttöä  

Senaatti-kiinteistöt on valtion liikelaitos, joka huolehtii valtionhallinnon toimitiloista ja niihin liittyvistä palveluista. Yrityksellä on omistuksessaan kaikkiaan 10200 rakennusta Suomessa. Senaatilla on Espoon Otaniemessä 21 kiinteistöä, joista suurin osa on Teknologin tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimustiloja. 
 
Senaatti-kiinteistön kiinteistöpäällikkö Teuvo Palasrinne kertoo, että Otaniemen kiinteistöjen sähkön, veden ja lämmön käyttö on moninkertaista verrattuna tavanomaiseen toimistokäyttöön. Jos tutkimustoiminnassa menee hyvin, niin myös energiaa kuluu enemmän. Tutkimustyössä asetetaan oikeanlaisille työskentelyolosuhteille ja niiden pysyvyydelle korkeat vaatimukset, esimerkiksi jossain tiloissa tarvitaan tavanomaista lämpimämpää ja toisissa taas viileämpää lämpötilaa. Energian häiriötöntä saatavuutta pidetään itsestäänselvyytenä. Tutkimustoiminnan onnistuminen on toiminnan lähtökohta, mutta toki myös energiatehokkuuteen kiinnitetään huomiota. 
 

Senaatti näyttää ekovalinnallaan suuntaa 

Senaatti valitsi Otaniemen kiinteistöihin kaukolämpötuotteeksi Fortum Ekolämmön, joka on uusiutuvilla energialähteillä tuotettua kaukolämpöä. Valinta on linjassa Senaatin ympäristötavoitteiden kanssa ja vie sitä eteenpäin toimialansa edelläkävijänä. Asiakkaan arvostukset ja tyytyväisyys vaikuttivat myös valintaan. Kun viime vuosina asiakkailta on kysytty tyytyväisyyttä toimitiloihin, on ympäristönäkökulmien huomioiminen kiinteistöissä koettu entistä tärkeämmäksi. 
 
Otaniemen päävuokralainen VTT arvostaa ekovalintaa. ”Tämä on hyvä uutinen. Ekolämpö tuo hyvää yleisnäkyvyyttä uusiutuvalle energialle ja on meille monessa mielessä tärkeää. Meillä on käytössä ympäristöjärjestelmä ISO 14001 ja teemme Espoossa myös uusiutuvan energian tutkimusta, joten uusiutuva lämpö täydentää kokonaisuutta”, toteaa VTT:n hallintojohtaja Seppo Viinikainen
 
Valinnallaan Senaatti haluaa olla nopeuttamassa myös energiajärjestelmän muutosta uusiutuvien energialähteiden käyttöön. ”Hyvä, että Fortum on aloittanut konkreettiset toimenpiteet lämmöntuotannon muuttamiseksi. Tällä hetkellä kuitenkin vain osa Espoon lämmöstä on uusiutuvaa. Toivottavasti valintamme nopeuttaa muutosta”, pohtii Palasrinne.  
 

Ekolämpö viestii ympäristövastuullisuudesta kaikille sidosryhmille 

Fortum sitoutuu tuottamaan kaiken Ekolämpönä myymänsä kaukolämmön ja raportoimaan siitä puolueettomasti. Teuvo Palasrinne pitääkin raportointia erittäin oleellisena tuotteen uskottavuudelle. 
 
Ekolämpö auttaa Senaatti-kiinteistöjä sen ympäristötavoitteiden saavuttamisessa. Otaniemen tutkimuskeskuksissa kuluu kaukolämpöä 27 gigawattituntia vuodessa eli noin 1500 omakotitalon vuosikulutuksen verran. Ekolämmön myötä lämmönkäytön hiilidioksidipäästöt laskevat näissä kohteissa nollaan eli noin 7 600 tonnia vuodessa. Jos vaikutuksia tarkastellaan kaikkien Senaatin hallinnoimien kiinteistöjen osalta, niin hiilidioksidipäästöt alenevat 2,5 % vuodessa. 
 
Ekolämpö lisää yrityksen uskottavuutta ympäristövastuullisuudessa, kun satsaukset siihen ovat näin konkreettisia ja mittavia. ”Tämä on vielä meille uusi asia. Tulemme varmasti kertomaan tästä laajasti sidosryhmillemme”, sanoo Teuvo Palasrinne tyytyväisenä.
 

Senaatti-kiinteistöissä energia-asioihin kiinnitetään huomiota  

Senaatilla energia on yksi merkittävin kiinteistöjen kuluerä ja siksi sitä seurataan jatkuvasti. Yrityksessä aloitettiin tavoitteellinen energiansäästö vuonna 2010 ja sen myötä energian kokonaiskulutus on saatu laskemaan noin 2 % vuodessa. Energiansäästö ei merkitse huonompia työskentelyolosuhteita, vaan sitä, että sitä käytetään viisaasti. Energiansäästöinvestoinnit eivät tuo välttämättä heti näkyvää rahallista säästöä. Senaatti-kiinteistöissä uskotaan, että toimenpiteet energiatehokkuuden lisäämiseksi hyödyttävät pitkässä juoksussa. Tehostamalla tilankäyttöä ja luopumalla tarpeettomiksi jäävistä toimitiloista voidaan myös energiankulutusta vähentää merkittävästi.  
 
Senaatin kiinteistöt ovat reaaliaikaisessa etäseurannassa ja jos jotain poikkeavaa tapahtuu, siihen voidaan puuttua välittömästi. Kuukausittain yrityksessä tarkastellaan kaikkien kiinteistöjen energiankäyttö. VTT:n Seppo Viinikainen kertoo, että heillä on Senaatti-kiinteistöjen kanssa säännölliset kokoukset paikkakunnittain kiinteistöasioista kaksi kertaa vuodessa, jossa energia- ja ympäristöasiat ovat vahvasti esillä. Senaatin kiinteistön käyttäjät voivat seurata kiinteistön sähkönkulutusta energiaportaalista. Senergia.fi-sivustolta löytyy myös tietoa energiankäytön vaikutuksista elinympäristöön sekä käytännön sähkön säästövinkkejä toimistotyöhön. 
 

Fortum Ekolämpö   

Fortumin tavoitteena on tuottaa kaikki kaukolämpö uusiutuvilla vuoteen 2030 mennessä.
Muutos vaatii investointeja ja aikaa. Fortum on tuonut asiakkailleen Ekolämpö -tuotteen, joka
on uusiutuvilla tuotettua kaukolämpöä. Espoossa uusiutuva lämpö tuotetaan pääasiassa jäteveden hukkalämmöllä ja pelleteillä. 

5.2.2016