Sähkön alkuperä

Fortum Tarkka -sopimuksen alkuperä todennetaan Suomen luonnonsuojeluliiton suositteleman Ekoenergia-merkin mukaisesti. Fortum Keston, Fortum Takuun sekä Fortum Tuulisähkön alkuperä todennetaan eurooppalaisen Guarantee of Origin -järjestelmän mukaisesti.

Alkuperätakuujärjestelmä varmistaa, että ympäristömerkitty sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä Direktiivin 2001/77/EC mukaisesti. Todentaminen suoritetaan tuotantolaitoksittain ja -ajankohdittain vuosittain ulkopuolisen tilintarkastajan toimesta.

Kotiasiakkaan sähkön alkuperä ja päästöt vuonna 2015 

 

Vuonna 2015 Fortum hankki kaiken yksityisasiakkaille myydyn sähkön Nord Pool -sähköpörssistä.  Fortum Tarkka -sopimusten sähkö oli sertifioitua Ekoenergiaa, tuotantomuotona vesivoima. Fortum Takuu ja Fortum Kesto-sopimukset olivat alkuperämerkittyä 100 % Vesisähköä.

Kotiasiakkaille vuonna 2015 toimittamamme sähkön energialähdejakauma ja päästöt ovat esitettynä viereisessä kuvassa.
 
Yritysasiakkaan käyttämän sähkön alkuperä

Yhä useampi kuluttaja odottaa saavansa markkinoilta tuotteita ja palveluita, joiden koko tuotantoketjussa on otettu ympäristöarvot huomioon. Kun teet yrityksellesi Fortumin kanssa sähkösopimuksen, on sähkö hiilidioksidipäästötöntä.

​Yritysasiakkaiden sähkön alkuperä on todennettu Fortum Carbon Free -merkinnällä.  Fortum Carbon Free kriteerit (pdf 44KB). Merkintä perustuu pohjoismaiseen, ilmastomyötäiseen sähköntuotantoon: ydinvoimaan ja uusiutuviin energianlähteisiin, kuten bio-, tuuli- ja vesivoimaan.

Yritysasiakkaillemme myydyn ympäristösähkön alkuperä ja päästöt vuonna 2015

Ympäristösähkönä myytiin Fortum CO2-päästötöntä ja Fortum Renewable -sähköä.   


  

 

Jos haluat yrityksellesi täysin uusiutuvaa energiaa, ole yhteydessä asiakaspalveluumme, ja vaihda nykyinen sopimuksesi 100 % vesisähköksi.

 


Kokonaisjakauma ja päästöt vuonna 2015

Fortum Markets Oy myi sähköä vuonna 2015 sekä yksityis- että yritysasiakkaille. Sähkö hankittiin Nord Pool sähköpörssistä. Kaikki yksityisasiakkaat käyttivät 100 % vesi- ja tuulisähköä. Yritysasiakkaille toimitettiin pääasiassa ydin- ja vesisähköä. 

  • 79,7 % uusiutuvaa energiaa   
  • 20,3 % ydinvoimaa
  • 0 % fossiilista tuotantoa  

Fortum Markets Oy:n myymän sähkön tuotannossa syntyneet päästöt:  

  • Käytetyn ydinpolttoaineen kertymä: 0,558 mg/kWh  
  • Hiilidioksidi (CO2): 0 g CO2/kWh

 


 

Laki sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta

Energialähdejakauman ja päästöjen ilmoittamisesta on säädetty sähkön sisämarkkinadirektiiviin perustuvassa laissa. Ilmoitusvaade koskee edellisenä kalenterivuonna myytyä sähköä. Myyjän asiakkailleen hankkimat ympäristötakuut ja sertifikaatit suositellaan ilmoitettavaksi eriteltynä.

15.5.2017