Elursprung

Privatkunder, konsumenter

Elen som du köper från Fortum till ditt hem eller din sommarstuga, är till 100 % förnyelsebar vatten- eller vindel.​

Ursprunget på elen i Fortum Tarkka och Fortum Kesto  verifieras av Finlands naturskyddsförbund enligt Ekoenergi-märket. Ursprunget på elen i Fortum Kesto och Fortum Takuu verifieras enligt den europeiska Guarantee of Origin-systemet.

Systemet för ursprungsgarantin försäkrar att den miljömärkta elen är producerad med förnybara energikällor enligt direktivet 2001/77/EC. Verifieringen utförs årligen separat för varje produktionsanläggning med hjälp av utomstående revisor.

Ursprunget på el är verifierat enligt Energimyndighetens instruktion "Ohje sähkön alkuperän varmentamisesta ja ilmoittamisesta".

Elursprung och utsläpp år 2016 för konsumenter

År 2016 skaffade Fortum all den el som såldes till privatkunder från elbörsen Nord Pool. Elen i Fortum Tarkka var Ekoel sertifierad av Finlands naturskyddsförbund, och vatten- och vindkraft. Ursprungsbeteckningen på elen i Fortum Kesto och Fortum Takuu-avtalen var 100 % vattenel.

​Företag, husbolag

Allt fler konsumenter förväntar sig att det på marknaden finns produkter och tjänster där miljövärden beaktats genom hela produktionskedjan. När ditt företag ingår ett elavtal med Fortum, är elen alltid fri från koldioxutsläpp.

Ursprunget på företagskundernas el är verifierad med en Fortum Carbon Free -märkning. Märkningen grundar sig på den nordiska, miljövänliga elproduktionen: kärnkraft och förnyelsebara energikällor såsom bio-, vind-  och vattenkraft.Om  du för ditt företag önskar helt och hållet förnyelsebar energi, kontakta vår kundtjänst och byt ditt nuvarande el avtal till 100 % vatten el.

Ursprunget och utsläppen för den el som vi sålde till våra företagskunder år 2016

Som miljö el såldes Fortum CO2 utsläppsfri el och el producerad med vattenkraft. På bilden ovan har man beskrivit ursprunget för den el som såldes till företagskunderna.

​Helhetsfördelning och utsläppen år 2016

Fortum sålde år 2016 el till både konsumenter och företag. Elanskaffningen skedde via elbörsen Nord Pool. Majoriteten av konsumenterna använde sig av 100 % vatten- eller vindel. Företagskunderna däremot huvudsakligen el producerad med kärnkraft och vattenel.

  • 86,9 % förnyelsebar energi
  • 13,1 % kärnkraft
  • 0 % fossil produktion

Utsläppen som orsakats av elproduktionen av den el som Fortum Markets Oy har sålt

  • Ackumulering av använt kärnbränsle: 0,298 mg/kWh 
  • koldioxid (CO2): 0 g CO2/kWh

Lag om verifiering av elursprung och rapportering

Om fördelning av energikällor och notifikation av utsläpp finns det stiftat i ellagen grundad på direktivet om den inre marknaden för el. Notifikationskraven gäller den el som sålts föregående kalenderår. De miljögarantier och certifikat som försäljaren skaffat åt kunden rekommenderas att rapporteras separat.

 

5.6.2017