Försäljningsvillkor, företag

Du kan ingå ett Fortum YritysAktiivi, YritysKesto, YritysTakuu, YritysTarkka eller YritysVakaa-avtal oberoende var i Finland ditt företag är beläget. (som undantag Åland och några andra orter som inte är kopplade i Finlands stamnät). Det lokala nätbolaget tar hand om elöverföringen till förbrukningsstället.

I avtalen för företag, samfund och husbolag tillämpas de allmänna villkoren rekommenderade av Energiateollisuus ry. Dessutom har Fortum YritysAktiivi, YritysKesto, YritysTakuu, YritysTarkka och YritysVakaa var och en sina egna avtalsenliga villkor.

5.1.2017