Fortum YritysTarkka – el från börsen till timpris

Med ett YritysTarkka-avtal drar du nytta av förmånliga elpriser på elbörsen och kan utnyttja variationerna i timpriset till företagets fördel. Du gör ytterligare besparingar om du kan reglera elförbrukningen så att förbrukningstopparna infaller under timmar då priset är som lägst. Som extra bonus med Fortum YritysTarkka får ditt företag el som produceras helt utan fossila bränslen, som stenkol, olja eller gas. Ingå ett Fortum YritysTarkka-avtal »

I YritysTarkka-avtalet har varje timme på dygnet ett eget pris. Priserna konkurrensutsätts på elbörsen, och de slutliga timpriserna finns till påseende i tjänsten Fortum Valpas i förväg cirka kl. 15 varje dag. I vår avgiftsfria tjänst Fortum Valpas kan du följa ditt företags elförbrukning på timnivå och under längre perioder. Du kan se priserna för pågående dygn även här (moms 0):

I Fortum YritysTarkkas timpris ingår spotpriset inom Finlands prisområde på elbörsen NordPool och en förmedlingsavgift på 0,13 c/kWh. Grundavgiften för avtalet är 10 €/månad. På priserna tillkommer moms 24 procent. 

Avtalet är avsett för företag vars årliga förbrukning per förbrukningsställe är högst 5 000 000 kWh (5 GWh). YritysTarkka-avtalet gäller tills vidare med en uppsägningstid på två veckor. 

 

Företagstjänsten må - fre kl. 9 - 17

0200 19100 (lna/msa)

Som YritysTarkka-avtalskund får du CO2-utsläppsfri el och koldioxidutsläppen från ditt företags elförbrukning är lika med noll. Om du hellre vill att ditt företag ska använda 100 % förnybar energi är det också möjligt. På energipriset tillkommer endast 0,20 c/kWh. Då får du till 100 % vattenkraftsproducerad el, vars ursprung har verifierats enligt det europeiska ursprungsgarantisystemet Guarantee of Origin. Du får ett intyg över att du använder vattenkraftsproducerad el. Användning av förnybar energi visar att företaget gör en viktig miljöinsats, vilket du kan utnyttja till exempel i marknadsföringen.

9.5.2017