YritysVakaa

Fortum YritysVakaa är ett ekologiskt val för företag och bostadsbolag. Företaget får – utan tilläggsavgift – el som till 100 % produceras med förnybar vattenkraft i Norden. Med avtalet får företaget ett pris som är både stabilt och up-to-date i förhållande till marknadspriserna. Ursprunget på Fortum YritysVakaa avtalet har verifierats enligt det europeiska ursprungsgarantisystemet Guarantee of Origin. Ingå ett Fortum YritysVakaa-avtal »

Fortum YritysVakaa är lösningen för dig som vill ha ett fortlöpande avtal där priset inte ändras så ofta. Efter den tidsbundna startperioden uppdateras YritysVakaa-avtalspriset till marknadsprisnivå halvårsvis. I avtalsvillkoren definieras noggrant i förväg hur priset fastställs, och priserna för halvårsperioderna publiceras på vår webbplats en månad innan perioden börjar.

I webbtjänsten Fortum Valpas kan du följa elförbrukningen: du kan jämföra förbrukningen under olika år eller granska kortare perioder. Vid behov kan du kontrollera elförbrukningen till exempel under en timme. I vår webbtjänst hittar du också ett fakturaarkiv och avtalsuppgifter. Disponenter kan också som representanter för bostadsbolag sköta bolagens avtalsärenden på internet.

Fortum YritysVakaa-avtalet börjar med en tidsbunden startperiod med ett fast pris. Därefter justeras priset halvårsvis.

​Priser för nya Fortum YritysVakaa-avtal, moms 0 %. Startperioden ända till 31.10.2019
​Allmän el
Nattel Säsongel
​Grundavgift 5 €/mån
​Grundavgift 5 €/mån ​Grundavgift 5 €/mån
​Energipris 3,90 c/kWh ​Energipris, dagtid 4,31 c/kWh
Energipris, nattid 3,13 c/kWh
​Energipris, vinterdag 4,48 c/kWh
Energipris, övrig tid 3,65 c/kwh

Avtalet är avsett för företag vars årliga förbrukning per förbrukningsställe är högst 1 000 000 kWh (1 GWh). Momsen på el är 24 procent. Efter den tidsbundna startperioden fortsätter avtalet att gälla tills vidare med en uppsägningstid på tre månader.

Efter startperioden uppdateras avtalspriset måttligt halvårsvis 1.1 och 1.7.

 
​Prisuppdatering för Fortum YritysVakaa-avtal 1.7.-31.12.2017, moms 0 %
​Allmän el
Natte6 Säsongel
​Grundavgift 5 €/mån
​Grundavgift 5 €/mån ​Grundavgift 5 €/mån
​Energipris 3,73 c/kWh ​Energipris, dagtid 4,06 c/kWh
Energipris, nattid 3,29 c/kWh
​Energipris, vinterdag 4,43 c/kWh
Energipris, övrig tid 3,47 c/kwh


Företagstjänsten må - fre kl. 9 - 17

0200 19100 (lna/msa)

YritysVakaa är 100 % vattenkraftsproducerad el, vars ursprung har verifierats enligt det europeiska ursprungsgarantisystemet Guarantee of Origin. Du får ett intyg över att du använder vattenkraftsproducerad el. Användning av förnybar energi visar att företaget gör en viktig miljöinsats, vilket du kan utnyttja till exempel i marknadsföringen.

18.9.2017