Kesto-avtal

​Bekymmersfria Fortum Kesto är mångas favorit. Det är ett enkelt och bekymmersfritt elavtal som gäller tills vidare.

Fortum Kesto är 100 % förnybar energi som produceras med vattenkraft. Dess ursprung har verifierats enligt det europeiska ursprungsgarantisystemet Guarantee of Origin. Teckna Kesto-elavtal»


Energipriset på Fortum Kesto uppdateras regelbundet var tredje månad. Ditt elavtal är alltid up-to-date, eftersom dess pris regelbundet följer partiprisnivån. Priset uppdateras 1.1, 1.4, 1.7 och 1.10. Du kan få prisuppgifterna per textmeddelande eller e-post en månad före uppdateringen. I tjänsten Mitt Fortum kan du välja på vilket sätt du vill få prisuppgifterna. Genom att logga in för tjänsten hittar du också dina elfakturor och kan följa energiförbrukningen i ditt hem. Läs mer om våra kundförmåner »

Priser för både nya och fortlöpande avtal

inkl. moms 24 %.

Fortum Kesto 1.10. - 31.12.2017
Allmän el
grundavgift
4,02 €/mån
energipris
6,13 c/kWh
Nattel
grundavgift
4,02 €/mån
energipris dagtid
6,54 c/kWh
energipris nattid
5,59 c/kWh
Säsongel
grundavgift
4,02 €/mån
energipris, vinterdag
7,00 c/kWh
energipris, övrig tid
5,81 c/kWh

 

Elen i Fortum Kesto-avtalet anskaffas till partipris på den nordiska elbörsen. På partipriset tillkommer en förmedlingsavgift, moms 24 % och en grundavgift.


Bilden publicerad 13.11.2017

På bilden ser du det realiserade partipriset och det kommande prisets utveckling. Du kan alltså se i vilken riktning priset för nästa prisperiod utvecklas. Med partipris avses det pris som uppstår när elköpare och -försäljare handlar på Nasdaq-elbörsen.

 

13.11.2017