Takuu-avtal

Fortum Takuu är ett tidsbundet elavtal som garanterar dig samma pris i två år. Fortum Takuu är populärt bland annat i egnahemshus, eftersom det fasta priset gör det lättare att förutse energikostnaderna.

Fortum Takuu är 100 % förnybar energi som produceras med vattenkraft. Dess ursprung har verifierats enligt det europeiska ursprungsgarantisystemet Guarantee of Origin. Teckna Takuu-elavtal »

Fortum Takuu-elavtalets pris stiger inte under avtalsperioden. I god tid innan ditt avtal går ut får du en ny offert av oss, så att du i lugn och ro hinner förnya ditt avtal.

Genom att regelbundet kontrollera din energiförbrukning i vår avgiftsfria webbtjänst håller du koll på de kommande energikostnaderna. I webbtjänsten hittar du också dina elfakturor och avtal. Läs mer om våra kundförmåner »

Priser för ett tvåårigt Fortum Takuu-avtal, om du ingår avtalet nu

Priserna inkl. moms 24 %.

Fortum Takuu
Allmän el
grundavgift
4,02 €/mån
energipris
4,97 c/kWh
Nattel
grundavgift
4,02 €/mån
energipris dagtid
5,53 c/kWh
energipris nattid
4,51 c/kWh
Säsongel
grundavgift
4,02 €/mån
energipris, vinterdag
5,94 c/kWh
energipris, övrig tid
4,61 c/kWh
Bytesgaranti
Bytesgaranti
Årsförbrukning under 10 000 kWh
35 €
Årsförbrukning 10 000 - 30 000 kWh
60 €
Årsförbrukning 30 000 - 50 000 kWh
95 €
 

Bytesgarantin ger dig rätt att byta elavtal om elpriset sjunker under avtalsperioden. Du kan byta ditt avtal en gång till ett nytt förmånligare tvåårigt Fortum Takuu-avtal. Välj Bytesgaranti redan när du ingår avtalet.  

 

Priser för Bytesgaranti

inkl.moms24 %

 

  • 35 € (årlig förbrukning under 10 000 kWh) 

  • 60 € (årlig förbrukning 10 000–30 000 kWh) 

  • 95 € (årlig förbrukning 30 000–50 000 kWh)

Bytesgarantin är avtalsspecifik och gäller under en avtalsperiod. Avgiften för Bytesgarantin debiteras på den första fakturan för avtalsperioden. Du kan använda Bytesgarantin genom att ringa vår kundtjänst 0200 19000 (lna/msa) vardagar 9–17.

 

 24.7.2017