Tarkka-avtal

Med ett Fortum Tarkka-avtal drar du nytta av förmånliga elpriser på och kan utnyttja variationerna i timpriset till din fördel. Du kan göra ytterligare besparingar genom att koncentrera elförbrukningen till de timmar då priset är som lägst.

Fortum Tarkka är vattenkraftsproducerad Ekoenergi som har certifierats av Finlands naturskyddsförbund. Ingå ett Fortum Tarkka-avtal »

Priset på det tills vidare gällande Fortum Tarkka-avtalet grundar sig på timpriset på elbörsen. Varje timme på dygnet har ett eget pris. I Tarkka-avtalets timpris ingår partipriset (spotpriset inom Finlands prisområde på elbörsen NordPool) och en förmedlingsavgift på 0,3 c/kWh. Grundavgiften för avtalet är 4,02 €/månad. Priserna inkluderar moms 24 %.

Timpriserna för innevarande dag presenteras nedan.Smidiga verktyg för uppföljning av timpriser och förbrukning

Vi erbjuder dig den avgiftsfria tjänsten Fortum Valpas på svenska. Där kan du följa de realiserade priserna och timpriserna för nästa dygn, som publiceras cirka kl. 15. I Valpas kan du också följa dina förbrukningsuppgifter, som vanligen uppdateras i tjänsten redan följande dag, beroende på ditt nätbolags praxis.


För uppföljning av förbrukningen i realtid rekommenderar vi Fortum Kotinäyttö, som du som elkund hos oss får till kundförmånspris. Se kundförmånerna »

Partiprisutveckling på elbörsen

Utifrån timpriserna kan man räkna ut månadens medelvärde. Nedan beskrivs den realiserade utvecklingen och en prognos för det genomsnittliga priset.

 

Visste du att?

De kommande elpriserna fastslås på Nasdaq-elbörsen där elköpare och försäljare handlar på partimarknaden. Handelspriserna på Nasdaq-elbörsen fungerar som referenspriser i konsumentavtal där priset har avtalats i förväg. Prisprognosen på denna bild kommer från prisnoteringarna på Nasdaq. På elbörsen NordPool däremot bedrivs handel om eltimmarna under följande dygn. Denna spotel på NordPool är referenspris i elavtal med timpris.

24.7.2017