Fortum Vakaa avtal är enkelt och tryggt

Med Fortum Vakaa-avtalet får du fördelarna med både ett stabilt pris och ett elavtal som uppdateras regelbundet. Avtalet ger samtidigt både förutsebarhet och trygghet. Fortum Vakaa är 100 % förnybar energi som produceras med vattenkraft. Dess ursprung har verifierats enligt det europeiska ursprungsgarantisystemet Guarantee of Origin. Teckna Fortum Vakaa-avtal »

Fortum Vakaa-avtalet börjar med en tidsbunden startperiod med fast pris.

 

Priser för nya Fortum Vakaa avtal, moms 24 %. Startperioden ända till 31.10.2019
​Allmän el
Nattel Säsongel
Grundavgift 4,02 €/mån
Grundavgift 4,02 €/mån Grundavgift 4,02 €/mån
Energipris 4,89 c/kWh ​Energipris, dagtid 5,45 c/kWh
Energipris, nattid 4,43 c/kWh
Energipris, vinterdag 5,86 c/kWh
Energipris, övrig tid 4,53 c/kWh

Efter startperioden uppdateras energipriset måttligt halvårsvis.

Till Fortum Vakaa-avtalet hör avgiftsfria e-fakturor som du enkelt börjar använda på din internetbank. Spara papper, det sparar på naturen. Priset på pappersfakturor i Vakaa-avtalet är 1,90 €/faktura, inkl. moms 24 %. Genom att logga in i vår webbtjänst kan du smidigt sköta ärenden elektroniskt. I tjänsten hittar du dina avtalsuppgifter och fakturor och kan uppdatera dina kontaktuppgifter och följa din energiförbrukning. Se kundförmånerna »

 

Prisuppdatering. Fortum Vakaa priser under tiden 1.7.-31.12.2017 inkl.moms 24 %
​Allmän el
Nattel Säsongel
Grundavgift 4,02 €/mån
Grundavgift 4,02 €/mån Grundavgift 4,02 €/mån
Energipris 4,74 c/kWh ​Energipris, dagtid 5,30 c/kWh
Energipris, nattid 4,28 c/kWh
Energipris, vinterdag 5,71 c/kWh
Energipris, övrig tid 4,38 c/kWh

Se hur priserna utvecklas

Efter starperioden fortsätter avtalet att gälla tills vidare så länge du vill. Avtalspriset uppdateras måttligt halvårsvis 1.1 och 1.7.Priserna finns alltid till påseende en månad före prisuppdateringen. I Fortum Vakaa-energipriset ingår en förmedlingsavgift på 0,9 c/kWh. I priserna ingår moms 24 %.

18.9.2017