Allmänna avtalsvillkor ändras fr.o.m. 1.1.2015

De nya allmänna vilkoren för elförsäljning skickas till våra elkunder under veckorna 47-49.

Ändringarna i de allmänna försäljningsvillkoren påverkar inte i innehållet på avtalsförhållandet och ibruktagande av villkoren kräver häller inte några åtgärder av våra kunder.

De allmänna elleverans- och försäljningsvillkoren underhålls av Finska Energiindustri Rf. De uppdateras enligt ändringarna i branchen. Elleveransvillkoren (ELV) och Elförsäljningsvillkoren (EFV) har blivit uppdaterade år 2014 och i Fortums elavtal tillämpas de enligt följande:

 

  • De nya villkoren träder i kraft fr.o.m. 1.1.2015 angående elavtal som är fortlöpande
  • För tidsbundna elavtal träder villkoren i kraft efter att den tidsbundna perioden har gått ut.

I fortsättningen skickar vi inte dessa villkor per post utan de hittas på våra nätsidor och kan enkelt hittas på adressen www.fortum.fi/avtalsvillkor

Tillbaka