Valpas-info

Om du vill veta, hur mycket du förbrukar el i ditt hem, så ta i bruk vår Fortum Valpas-tjänst som är gratis för dig.

​Förbrukningsuppgifterna i hemmet t.o.m. på timnivå 

Fortum Valpas-tjänsten möjliggör att du kan se din el- och fjärrvärmeförbrukning i ditt hem på års-, månads-, vecko-, veckodag- och till och med på timnivå. Det hjälper dig att förbruka el förnuftigt och så kan du enkelt följa i tjänsten hur dina åtgärder som du gjort syns.

Så här kan du utnyttja Valpas-tjänsten: 

  • Du ser energiförbrukningen i ditt hem noggrant
  • Med hjälp av den information som du får från tjänsten kan du också ändra på dina förbrukningsvanor och se hur det påverkar din förbrukning
  • Du kan jämföra din förbrukning med motsvarande hushåll
  • Du kan fastställa mål i tjänsten för energibesparing
  • Du kan göra anteckningar i kalendern om din förbrukning
  • Om du vill, så får du alarm i din e-post om förbrukningen har stigit
  • Du kan också spekulera hur olika funktioner skulle påverka din energiförbrukning 

Besked om exakt förbrukning har tagits i bruk för våra kunder

För nuvarande får redan över 400.000 Fortums el- och fjärrvärmekunder sina förbrukningsuppgifter fram i Fortum Valpas-tjänsten.

Logga in för tjänsten och börja använda!

Registrera dig eller logga in för tjänsten fortum.fi från högra övre kanten av denna sida. Då kommer du att få alla dina tjänster fram i Mitt Fortum-tjänsten - också Fortum Valpas. Mitt Fortum och Fortum Valpas är avsett för våra el- och fjärrvärmekunder.

Pröva på Valpas tjänsten och var med om en iPad utlottning!

Då du registrerar eller loggar in för fortum.fi-tjänsten, deltar du samtidigt i en utlottning för en iPad!

Registrera dig
Regler för utlottningen ​​​​

10.2.2016