Avbrottsinfo

Ibland måste vi tillfälligt avbryta tillförseln av fjärrvärme och naturgas på grund av ändrings- eller reparationsarbeten eller när vi ansluter nya fastigheter till fjärrvärmenätet. Avbrotten är i regel kortvariga.  

Felanmälningstjänst för fjärrvärme och naturgas 0800 1 90090  hjälper dig avgiftsfritt dygnet runt

 
 
Kartan visar avbrotten i naturgas- och fjärrvärmedistributionen.
  

Vi informerar om plötsliga avbrott på finska på sidan Ajankohtaista 

Du kan följa reparationen av avbrottet på finska på Fortums ​Facebook 

 

När det är fjärrvärmeavbrott är det bra att minnas 

 

• ett kortvarigt avbrott sänker inte inomhustemperaturen avsevärt

• du kan använda diskmaskin eller tvättmaskin normalt

• du ska inte vädra eller använda köksfläkten i onödan

• du ska kolla efter avbrottet att alla apparater fungerar normalt 

27.5.2015