Bli kund

Vi kan ansluta till Fortum Fjärrvärme både nya och äldre fastigheter som ligger nära fjärrvärmenätet. Genom att välja fjärrvärme får du boendetrivsel och blir en av våra nöjda kunder.

​Genom den nedanstående kartalänken kan du se om det finns fjärrvärme nära ditt hem. Om det inte finns linje kan du ännu ringa vår kundtjänst tel. 0200 19000 som berättar mer om våra planer att utbbygga nätet.

 

Vi erbjuder fjärrvärme med full service

 
  • personlig kundtjänst
  • jämn värme och tillräckligt med varmt vatten
  • ekologisk, energieffektiv och driftsäker värmning
  • information om din värmeförbrukning
 

Gör fjärrvärmeavtal i god tid 

 

Du kan göra ett fjärrvärmeavtal då byggnadslov har beviljats och byggnadstiden har säkrats men ändå senast då bottenarbeten börjar. Vi gör ett avtal för äldre fastigheter då ägaren eller representanten för fastigheten vill ansluta sig till fjärrvärme.​

Hushållsavdrag på anslutningsavgiften

Du kan få hushållsavdrag på anslutningsavgiften samt på själva arbetet vid installation av värmeväxlare när du byter till fjärrvärme från en annan uppvärmningsform. Du får mer information på skatteförvaltningens webbplats eller via vår kundtjänst.

28.4.2016