Överlåtelseblankett av naturgasavtal

Med denna blankett kan du ge uppgifter för att överlåta ditt naturgasavtal. När du har skickat blanketten, får du e-post som innehåller en länk till vår underteckningstjänst. Där kan du underteckna avtalet med dina bankkoder. Om du inte vill underteckna avtalet elektroniskt skickar vi avtalet per post.

* Fyll i alla fälten innan du skickar.

 
 
 
 
 
 


 
 

6.4.2016