Naturgas

Naturgas är en bekymmersfri och driftsäker uppvärmningsform. Då din fastighet ligger nära naturgasnätet är det lätt att ansluta sig till naturgasdistributionen.

Välj naturgas till din fastighet 

 

För att kunna ansluta sig räcker det att abonnenten har en naturgasanslutning, en värmepanna med gasbrännare samt ett uppvärmningssystem med vattencirkulation i fastigheten. Gasum importerar naturgas till Finland och Fortum erbjuder gasen till sina kunder lokalt i Esbo, Kyrkslätt, Tusby och Träskända.

Pris på naturgas

Priset på naturgas delas in i överföringen och försäljningen. Överföringsandelen omfattar en effektavgift för den årliga överföringen av den gaseffekt som kunden har beställt, en överföringsavgift för den gasmängd som kunden har använt samt gällande energiskatter. Överföringsavgiften debiteras enligt olika taxor för sommar- och vintersäsongerna.

Försäljningsandelen omfattar en effektavgift för den årliga försäljningen av den gaseffekt som kunden har beställt samt en energiavgift för den gasmängd som kunden har använt. För företagskunder justeras försäljningspriserna varje månad och för privatkunder två gånger om året 1 januari och 1 juli utifrån indexen under faktureringsmånaden.

Priser ​​ Serviceprislista

Överlåtelse av naturgasavtalen till den nya ägaren

Anslutnings- och leveransavtalet av naturgas överlåts inte automatiskt då ägaren i fastigheten byts. Om man har nämnt överlåtelsen i ett separat överlåtelsebrev eller i ett köpebrev kan man överlåta naturgasavtalet lätt med blanketten.  


  

Kontakta oss så berättar vi mer.  

Samtal till vår kundtjänst kostar normal lokalnätsavgift eller en mobilsamtalsavgift enligt operatörens tariff.

 

29.11.2016