Överlåtelse av fjärrvärmeavtal

​Om man vill att värmeavtalet ska överlåtas till den nya ägaren ska ett separat överlåtelsebrev upprättas eller överlåtelsen nämnas i köpebrevet.

Dokumentet kan vara t.ex. ett separat överlåtelsebrev eller en kopia av den del av ett köpebrev, ett avvittringsintyg eller en bouppteckning där det nämns att fastigheten överlåts till den nya ägaren.
När det är fråga om ett bostadsaktiebolag eller ett fastighetsaktiebolag, dvs. aktierna säljs, ändras namnet på fjärrvärmeanslutningen inte. Faktureringsadressen ändras till den nya ägarens adress och den gamla ägaren får en slutfaktura.  

Vad ska det stå i köpebrevet?

Köpebrevet ska gärna innehålla följande information:
• Med detta köpebrev överlåter försäljarna sina rättigheter som bygger på det med Fortum Power and Heat Oy tecknade fjärrvärmeanslutningsavtalet till köparen utan separat ersättning.
• Försäljarna intygar att alla avgifter som bygger på anslutningsavtalet har betalats under försäljarens innehavstid.
• Köparna förbinder sig att anmäla överlåtelsen av anslutningsavtalet till Fortum Power and Heat Oy.
 

Du kan skicka dokumentet per e-post till kaukolampo@fortum.com eller per post till adressen:

Fortum Power and Heat Oy, Fjärrvärmeavtal, PB 100, 00048 FORTUM

 

Överlåtelse av fjärrvärmeavtalen till den nya ägaren

Fjärrvärmeavtalen överlåts inte automatiskt då ägaren i fastigheten byts. Om man har nämnt överlåtelsen i ett separat överlåtelsebrev eller i ett köpebrev kan man överlåta fjärrvärmeavtalet lätt med blanketten. 

1.12.2016