Produkter och tjänster

Fortum Ekolämpö
 

Fortum Ekolämpö är miljöns vän  

 

Välj ekologiska, hållbara och certifierade Ekolämpö

Ekolämpö produceras till 100 % med förnybara naturresurser. Produkten passar dig som vill påskynda övergången till förnybar energi i större omfattning.  

Ekolämpö lämpar sig för alla egnahemshus med fjärrvärme.
 

Fortum Kestolämpö
 

Fortum Kestolämpö är bekant och trygg

 

Välj bekymmersfria, måttfulla och energibetonade Fortum Kestolämpö

Fortum Kestolämpö är en bekant, trygg basprodukt för egnahemshus med fjärrvärme.
Energipriset är stabilt hela året och du betalar effektavgift utifrån den uppmätta värmeeffekten. 
Kestolämpö passar dig som vill ha ett bekant och tryggt alternativ.

 

Fortum Kausilämpö

Fortum Aktiivilämpö är alltid up-to-date

Produkten lämpar sig för företag och bostadsbolag som vill betala för värmen enligt de faktiska produktionskostnaderna. Energipriset varierar varje månad. Med en prissättning som motsvarar produktionskostnaderna är värmepriset lägre under de varma månaderna och högre under de kalla. Fördelarna med energieffektivitet i fastigheten betonas med andra ord ytterligare: om man kan spara värmeenergi under den kalla årstiden kan man framöver göra större kostnadsbesparingar.
 
Alla företagskunder som använder Fortum Kestolämpö, Lisälämpö eller Kausilämpö blir automatiskt användare av Fortum Aktiivilämpö 1.1.2018, när produkten träder i kraft.
 
Du kan välja egenskapen EkoPlus till produkten och säkra att värmen produceras med förnybara naturresurser.  
 
 
 

Fortum Tarkkalämpö
 

Fortum Tarkkalämpö är den noggrannes val  

 

 Välj det smarta Fortum Tarkkalämpö som prissätts efter årstid

  
Fortum Tarkkalämpö är rätt produkt för dig om värmeförbrukningen i ditt hem är liten. Låg effektavgift samt sommar- och vinterpriser uppmuntrar att effektivisera värmeförbrukningen vintertid, till exempel eldning i öppen spis. Passar bra för privatkunder. 

 

   Fortum Vakaalämpö

 

Fortum Vakaalämpö ger stabilitet och förutsebarhet  

Välj enkla, stabila och förutsebara Fortum Vakaalämpö

 
Denna produkt lämpar sig för bostadsbolag och företag som värdesätter mer stabila uppvärmningskostnader. När uppvärmningskostnaderna är stabila varje månad är det lättare att göra en budget och du undviker överraskande kostnader. Med produkten är energipriset stabilt hela året och du betalar effektavgift utifrån den uppmätta värmeeffekten. Passar bra för bostadsbolag och företag. 
 

Du kan välja egenskapen EkoPlus till produkten och säkra att värmen produceras med förnybara naturresurser.
 
 

 

 

Lisälämpö

 

 

EkoPlus försäkrar att fjärrvärme produceras med förnybara naturresurser

 

Du kan välja EkoPlus egenskapen till både Fortum Aktiivilämpö- och Vakaalämpö produkterna. EkoPlus lämpar sig för husbolag och företag, som vill nå sina miljömålsättningar och vill påskynda övergången till förnybar energi i större omfattning. Alla företagskunder som använder Fortum Ekolämpö blir automatiskt användare av Fortum Aktiivilämpö EkoPlus 1.1.2018, när produkten träder i kraft. 

Fjärrvärmetjänster för dig

  • Kundbetjäning vardagar kl. 9 -17 tel. 0200 19000 (lna/msa) 
  • Fortum e-rapporten informerar om förbrukningen till din e-post månatligen
  • Uppföljning av förbrukningsuppgifter i tjänsten Fortum Valpas 
  • Förbrukningsrapport en gång om året 
  • Mitt Fortum-tjänsten på internet 
  • Felanmälan dygnet runt tel. 0800 1 90090 (avgiftsfri)   
  • Sms-tjänsten Fortum Lämpövahti meddelar om värmeavbrott 
  • Kundtidning eller nyhetsbrev fyra gånger om året 
  • Handledning i användning av värmeanläggningar för nya kunder, vardagar kl. 9 -17 tel. 0200 19000 (lna/msa) 

Tjänster till dig