Produkter och tjänster

Fortum Ekolämpö
 

Fortum Ekolämpö är miljöns vän  

 

Välj ekologiska, hållbara och certifierade Ekolämpö

Ekolämpö produceras till 100 % med förnybara naturresurser. Produkten passar dig som vill påskynda övergången till förnybar energi i större omfattning.  

Ekolämpö lämpar sig för alla hem, husbolag och företag.
 

Fortum Kestolämpö
 

Fortum Kestolämpö är bekant och trygg

 

Välj bekymmersfria, måttfulla och energibetonade Fortum Kestolämpö

Fortum Kestolämpö är en bekant, trygg basprodukt för egnahemshus med fjärrvärme.

Energipriset är stabilt hela året och du betalar effektavgift utifrån den uppmätta värmeeffekten. Kestolämpö passar dig som vill ha ett bekant och tryggt alternativ. 


 

Fortum Tarkkalämpö
Fortum Tarkkalämpö är den noggrannes val 

 

 Välj det smarta Fortum Tarkkalämpö som prissätts efter årstid

 

Fortum Tarkkalämpö är rätt produkt för dig om värmeförbrukningen i ditt hem är liten. Låg effektavgift samt sommar- och vinterpriser uppmuntrar att effektivisera värmeförbrukningen vintertid, till exempel eldning i öppen spis. Passar bra för privatkunder.

         

                      

 
 

Fortum Kausilämpö
 

Fortum Kausilämpö är alltid up-to-date

 
Välj enkla, säkra och mer transparenta Fortum Kausilämpö

Produkten lämpar sig särskilt för företag och bostadsbolag som vill betala för värmen enligt de faktiska produktionskostnaderna. Effektavgiften är lägre och energipriset varierar efter säsong. Passar bra för bostadsbolag och företag.

 

 

  Fortum Vakaalämpö

 

Fortum Vakaalämpö ger stabilitet och förutsebarhet  

Välj enkla, stabila och förutsebara Fortum Vakaalämpö

 
Denna produkt lämpar sig för bostadsbolag och företag som värdesätter mer stabila uppvärmningskostnader. När uppvärmningskostnaderna är stabila varje månad är det lättare att göra en budget och du undviker överraskande kostnader. Med produkten är energipriset stabilt hela året och du betalar effektavgift utifrån den uppmätta värmeeffekten.  Passar bra för bostadsbolag oc företag. 
 

 

Lisälämpö

 

Fortum Lisälämpö

 

Fortum Lisälämpö är en uppvärmningsprodukt för ditt företag eller bostadsbolag som har en annan uppvärmningsform vid sidan av fjärrvärme.

 

Lisälämpö ger extra uppvärmning under de kalla vintermånaderna eller säkerställer värmen i din fastighet om det förekommer störningar i den andra uppvärmningsformen.

 

Fjärrvärmetjänster för dig

  • Kundbetjäning vardagar kl. 9 -17 tel. 0200 19000 (lna/msa) 
  • Fortum e-rapport informerar om förbrukningen till din e-post månatligen
  • Uppföljning av förbrukningsuppgifter i tjänsten Fortum Valpas 
  • Förbrukningsrapport en gång om året 
  • Mitt Fortum-tjänsten på internet 
  • Felanmälan dygnet runt tel. 0800 1 90090 (avgiftsfri)   
  • Sms-tjänsten Fortum Lämpövahti meddelar om värmeavbrott 
  • Kundtidning eller nyhetsbrev fyra gånger om året 
  • Handledning i användning av värmeanläggningar för nya kunder, vardagar kl. 9 -17 tel. 0200 19000 (lna/msa) 

Tjänster till dig