Priser för företagskunder

Esbo, Grankulla, Kyrkslätt ​​ Anslutningsprislista Serviceprislista

Prissättning av ​fjärrvärme

Vi jobbar kontinuerligt för ett mer utvecklat och miljövänligt stadsboende. Därför förnyar vi prissättningen av fjärrvärme så att den blir mer transparent och stöder energieffektivitet bättre. Produkterna Fortum Kestolämpö, Lisälämpö, Kausilämpö och Ekolämpö för företagskunder utgår 31.12.2017.
 
Ändringen kräver inga åtgärder från kundernas sida, de blir automatiskt användare av den nya produkten Fortum Aktiivilämpö 1.1.2018. Fortum Ekolämpö-kunder blir användare av produkten Fortum Aktiivilämpö EkoPlus. Produkten Fortum Vakaalämpö förblir oförändrad, och även till den kan kunden välja egenskapen EkoPlus.

Effektavgiften grundar sig på den värmeeffekt som använts och uppmätts (kW). I produkten Fortum Aktiivilämpö tillämpas den högsta värmeeffekten för de 36 senaste månaderna. Som värmeeffekt tillämpas medeltalet av de effekter som kunden använder under tre på varandra följande timmar. I produkten Fortum Vakaalämpö grundar sig effekten på fastighetens uppskattade effektbehov och den ändras inte om det inte sker en relevant förändring i effektbehovet.

 

Tjänster som ingår i fjärrvärmeavtalet 

  • Kundbetjäning vardagar kl. 9 -17 tel. 0200 19000 (lna/msa) 

  • Fortum e-rapport informerar om förbrukningen till din e-post månatligen

  • Uppföljning av förbrukningsuppgifter i tjänsten Fortum Valpas 

  • Prognos -och förbrukningsrapport en gång om året 

  • Tjänsten Mitt Fortum på internet 

  • Felanmälan dygnet runt tfn. 0800 1 90090 (avgiftsfri)   

  • Sms-tjänsten Fortum Lämpövahti meddelar om värmeavbrott 

  • Nyhetsbrev fyra gånger om året 

  • Handledning i användning av värmeanläggningar för nya kunder, vardagar kl. 9 -17 tfn. 0200 19000 (lna/msa) 

 
 

3.10.2017