Priser för privatkunder

Esbo, Grankulla, Kyrkslätt ​​ Anslutningsprislista Serviceprislista

 

FjärrvärmepriserEnergiavgiften för Fortum Kestolämpö- , Ekolämpö- och Tarkkalämpö-produkter beror på den använda mängden värmeenergi (MWh). Effektavgiften grundar sig på den värmeeffekt som använts och uppmätts (kW).

Med energiavgiften täcker vi produktionskostnaderna t.ex. bränslen inklusive energiskatter. Med effektavgiften sörjer vi för våra kunders värmedistribution. Vi säkrar en störningsfri värmedistribution genom att underhålla och reparera vårt distributionsnät och våra anläggningar samt vid behov förnya nätet. Dessutom dejourerar vår jourtjänst dygnet runt.

Tjänster som ingår i fjärrvärmeavtalet 

  • Kundbetjäning vardagar kl. 9 -17 tel. 0200 19000 (lna/msa) 
  • Fortum e-rapport informerar om förbrukningen till din e-post månatligen  
  • Uppföljning av förbrukningsuppgifter i tjänsten Fortum Valpas 
  • Förbrukningsrapport en gång om året 
  • Tjänsten Mitt Fortum på internet 
  • Felanmälan dygnet runt tfn. 0800 1 90090 (avgiftsfri)    
  • Sms-tjänsten Fortum Lämpövahti meddelar om värmeavbrott 
  • Kundtidning eller nyhetsbrev fyra gånger om året 
  • Handledning i användning av värmeanläggningar för nya kunder, vardagar kl. 9 -17 tfn. 0200 19000 (lna/msa) 

1.11.2017