Priser och avtalsvillkor

Fjärrvärme är en mycket bekymmersfri uppvärmningsform och ger dig trivsel för boendet. Vi ger dig "full service fjärrvärme", vilket betyder att du kan lämna dina värmeärenden åt oss. Vi ser till att du har pålitlig värme oberoende av väder.

​Prissättning av fjärrvärme

 

Fjärrvärme prissätts regionalt eftersom priset på fjärrvärme alltid grundar sig på det lokala produktionssättet, nätstrukturen och använt bränsle. Priset på fjärrvärme utgörs av en energiavgift, en effektavgift och mervärdesskatt. Energiavgiften beror på den använda mängden värmeenergi och grundavgiften på den beställda avtalseffekten eller på det beställda vattenflödet.

Med energiavgiften täcker vi produktionskostander såsom bränslekostnaderna. Energiskatten ingår i energiavgiften. Med hjälp av effektavgiften sköter vi värmeleveranser, övervakning och service gällande felanmälan dygnet runt. Vi trygger avbrottsfria fjärrvärmeleveranser genom underhåll av fjärrvärmenät och värmeverk samt genom att förnya dessa med ersättningsinvesteringar.

Serviceprislistan, regionala prislistor och avtalsvillkor hittar du nedan.  

 

Anslutningsavgift  

 

Anslutningsavgiften täcker fjärrvärmeanslutningens byggnadskostnader. I anslutningsavgiften ingår granskning av VVS-planer, anslutningens planering och byggnad på tomten, installation av fjärravläst värmemätare samt kvalitetsinspektion av kundens värmeväxlarinstallationer och förbruk.  

 

Anslutningsavgift för egnahemshus är 5 800 €  

 

Anslutningsavgiften höjs 300 €/m om längden på ledning som dras på tomten överskrider 20 meter. Anslutningsavgiften avtalas från fall till fall om fastighetens användningssyfte eller anslutningsledning avviker från normala. 

Priserna innehåller moms 24 %.

 

 Prissättning av fjärrvärme

 
Fjärrvärme prissätts regionalt eftersom priset på fjärrvärme alltid grundar sig på det lokala produktionssättet, nätstrukturen och använt bränsle. Priset på fjärrvärme utgörs av en energiavgift, en grundavgift och mervärdesskatt. Energiavgiften beror på den använda mängden värmeenergi och grundavgiften på den beställda avtalseffekten eller på det beställda vattenflödet.

 
Med energiavgiften täcker vi produktionskostander såsom bränslekostnaderna. Energiskatten ingår i energiavgiften. Med hjälp av grundavgiften sköter vi värmeleveranser, övervakning och service gällande felanmälan dygnet runt. Vi trygger avbrottsfria fjärrvärmeleveranser genom underhåll av fjärrvärmenät och värmeverk samt genom att förnya dessa med ersättningsinvesteringar.
 
Serviceprislistan, regionala prislistor och avtalsvillkor hittar du nedan.
 

Anslutningsavgift 

 
Anslutningsavgiften täcker fjärrvärmeanslutningens byggnadskostnader. I anslutningsavgiften ingår granskning av VVS-planer, anslutningens planering och byggnad på tomten, installation av fjärravläst värmemätare samt kvalitetsinspektion av kundens värmeväxlarinstallationer och förbruk.

Anslutningsavgiften fastställs enligt den toppeffekt fastigheten behöver per timme vid den lokala dimensioneringstemperaturen.
 
​Effekt Anslutningsavgift Tomtledning
​25 - 60 kW ​7300 € ​20 m
​61 - 190 kW ​12 500 € ​40 m
​191 - 350 KW ​20 000 € ​40 m
​över 350 KW Räknas från fall till fall
 
Anslutningsavgiften höjs 242 €/m om längden på ledning som dras på tomten överskrider 20 meter. Anslutningsavgiften avtalas från fall till fall om fastighetens användningssyfte eller anslutningsledning avviker från normala.
 
På avgifterna tillkommer gällande mervärdesskatt.

4.5.2015