Fortum tutki: Asiakkaat suhtautuvat myönteisimmin auringolla, tuulella tai vedellä tuotettuun sähköön

Suomalaiset suhtautuvat myönteisimmin uusiutuvalla energialla tuotettuun sähköön. Suosituimpia ovat aurinkoenergialla, tuulivoimalla, vesi- ja aaltovoimalla sekä biopolttoaineilla tuotettu sähkö.

​Tämä käy ilmi Fortumin TNS Gallupilla teettämästä kyselytutkimuksesta, johon vastasi yli 1000 henkilöä.  

 

Yli 85 prosenttia kyselyyn vastanneista ostaisi ensisijaisesti  aurinkoenergialla tuotettua sähköä. Toiseksi suosituin oli tuulivoimalla tuotettu sähkö ja kolmanneksi suosituinta vesivoimalla tuotettu sähkö.  

 

Myös aaltovoimalla ja biopolttoaineilla tuotettu sähkö sai kannatusta. Vähiten myönteistä oli suhtautuminen kivihiilellä tuotettuun sähköön. Kuluttajien kanta eri sähkön tuotantomuotoihin on pysynyt lähes samana vuonna 2011 tehtyyn tutkimukseen verrattuna. 

 

Suhtautumista sähkön eri tuotantomuotoihin selvitettiin osana laajempaa tutkimusta, jossa TNS Gallup tutki Fortumin toimeksiannosta suomalaisten energiakäsityksiä.  

 

"Tutkimus vahvistaa käsitystämme, että kuluttajat suhtautuvat myönteisemmin uusiutuvalla energialla tuotettuun sähköön. Meillä kaikki kuluttaja-asiakkaat ovat jo usean vuoden ajan saaneet automaattisesti vesisähköä tai asiakkaan niin halutessa tuulisähköä", myyntijohtaja Jukka Toivonen Fortum Marketsista toteaa. 

 

Olemme huomanneet, että kuluttajien ympäristötietoisuuden kasvaessa lisääntyy myös heidän kiinnostuksensa tuottaa osa käyttämästään sähköstä itse esimerkiksi aurinkopaneeleilla. Tämä näkyy myös meidän Aurinkopakettiemme kysynnässä", Jukka Toivonen kertoo.

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Takaisin