Fortum Espoo Distributionin siirtohinnat laskevat 1.3.2013

Keskimääräinen alennus siirtomaksuissa on 11 % ja vaikutus eri asiakasryhmille seuraava:

•    - 0,7 €/kk kerrostaloasunnossa, jossa sähkönkulutus on noin 2000 kWh vuodessa
•    - 1,8 €/kk omakoti- ja rivitaloasunnossa, jossa sähkönkulutus on 5000 kWh vuodessa
•    - 4,9 €/kk sähkölämmitystalossa, jossa sähkönkulutus on 18 000 kWh/vuodessa.

Hinnanalennuksen mahdollistaa pääasiassa matala markkinakorkotaso. Energiamarkkinavirasto valvoo sähkön siirtohintojen kohtuullisuutta neljän vuoden valvontajaksoissa ennalta vahvistetun valvontamallin mukaisesti. Valvontamallissa yksi hinnoittelua määrittävä tekijä on markkinakorkotaso, joka on ollut alhainen poikkeuksellisen pitkään.

Olemme kertoneet hinnanalennuksesta henkilökohtaisella kirjeellä kaikille niille asiakkaillemme, joita siirtohintojen alennus koskee.

Kari Vessonen
asiakkuuspäällikkö, Fortum Espoo Distribution Oy


KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA HINNANMUUTOKSESTA


Miksi Fortum Espoo Distribution laskee hintoja?

Sähkönsiirron hinnoittelussa pyritään vakaaseen hinnoitteluun ja sitä tarkastellaan neljän vuoden tarkastelujaksoissa. Nykyinen valvontajakso koskee vuosia  2012-2015 ja tällä hetkellä yleinen korkotaso on ollut poikkeuksellisen alhaisella tasolla, minkä vuoksi myös sallittua tuottotasoa korjataan alaspäin.

Fortum Espoo Distribution on muuttanut hintojaan edellisen kerran vuonna 2010. Sen jälkeen kokonaishinta on noussut veromuutosten johdosta sähköveron muuttuessa vuonna 2011 ja arvonlisäveron muuttuessa vuoden 2013 alussa.

Miten Fortum sijoittuu hinnoittelussaan suhteessa muihin siirtoyhtiöihin?
Verrattuna koko Suomen keskimääräisiin sähkön siirtohintoihin Fortum Espoo Distributionin hinnoittelu on hyvin maltillista ja kuulunut myös ennen hinnan alennusta alimpaan neljännekseen lähes kaikkien käyttäjäryhmien osalta. Lisätietoja sähkön hinnoittelusta ja sen kehityksestä löytyy Energiamarkkinaviraston hintatilastoista.

Laskevatko Fortum Sähkönsiirron hinnat?
Eivät. Fortum Espoo Distribution Oy ja Fortum Sähkönsiirto Oy ovat erillisiä yhtiöitä, jotka eroavat toisistaan myös verkostorakenteeltaan ja investointitahdiltaan. Näin ollen niiden kustannuksetkin muodostuvat toisistaan poikkeavasti.

Miksi hinnoittelu Espoossa ja muualla Suomessa on Fortumilla erilainen?
Fortum Sähkönsiirto Oy ja Fortum Espoo Distribution Oy ovat kaksi toisistaan erillistä verkkoyhtiötä, joilla on erillinen hinnoittelunsa. Kummankin yhtiön tuottotason tulee pysyä Energiamarkkinavirasto määrittämän kohtuullisen tuoton rajoissa.

Siirtohinnan taso on verkkoyhtiökohtainen ja hinnat määräytyvät pääasiassa kunkin yhtiön paikallisten verkko-olosuhteiden mukaan. Paikalliset olosuhteet vaikuttavat oleellisesti siirron hinnoitteluun. Hinnat ovat eri tasolla, koska asiakaskohtaiset kustannukset ovat erilaiset maantieteellisesti tiiviillä alueella ja maaseutu-pientaajama -painotteisessa verkostossa. Fortum Sähkönsiirron verkko on pääasiassa maaseutuverkostoa ja Fortum Espoo Distributionin kaupunkiverkkoa. Kaupunkiolosuhteet ovat yleensä sähkön siirrolle edulliset, koska asutus on tiiviimpää ja yhtä asiakasta kohti  ei tarvitse rakentaa niin paljon sähköverkkoa. Samoin sääolosuhteet eivät aiheuta korjaamis- ja huoltotarpeita verkkoon, koska se kulkee pääsääntöisesti maan alla. Maaseutuolosuhteissa sähköverkkoa sen sijaan joudutaan rakentamaan asiakasta kohden huomattavasti enemmän. Ilmajohdot ovat myös erittäin alttiita luonnonilmiöille, mikä lisää huomattavasti ylläpito- ja korjauskustannuksia.

Pystyttekö kehittämään sähköverkkoa ja vähentämään sähkökatkoja vaikka laskette hintoja?
Sähkönjakelun luotettavuus yhteiskunnassa on yhä tärkeämpää. Fortum investoi jatkuvasti verkon uudistamiseen, ylläpitämiseen ja luotettavuuden parantamiseen. Fortumin sähköverkkojen luotettavuus on hyvä ja yltänyt 99,98 %:iin monena vuonna. Lisäksi olemme käynnistäneet keväällä 2012 erillisen VahvaVerkko -hankkeen, jossa sähkönjakelun toimintavarmuutta parannetaan nopeutetusti. VahvaVerkko-projektien lisäksi teemme verkkoalueillamme lukuisia muita sähköverkon parannustoimenpiteitä osana säännönmukaista verkon kunnon ylläpitoa.

Takaisin