Fortum mukana muistuttamassa sähköjohtojen vaaroista

​"Tiedä ennen kuin toimit!" Näin kehottaa sähköalan toimijoiden yhteinen turvallisuuskampanja.

Fortum on mukana Hengenvaara-kampanjassa, joka muistuttaa sähköjohtojen lähellä työskentelyn turvaohjeista mm. maanrakennus-, maanviljelys- ja puunkaatotöissä. Kampanjan kohderyhminä ovat sekä ammattilaiset että kuluttajat.

Sähköjohtojen läheisyydessä ja johtoaukealla on sallittua liikkua ja työskennellä tavanomaisilla maa- ja metsätalouskoneilla. Johdon ja etenkin pylväsrakenteiden läheisyydessä on kuitenkin syytä noudattaa erityistä varovaisuutta.

Voimajohtorakenteisiin aiheutettu pieneltäkin tuntuva vaurio saattaa johtaa vakaviin seurauksiin. Työkoneen tai sen osan osuminen voimajohtoon voi myös aiheuttaa hengenvaaran. Vaaratilanteet liittyvät niin ilmajohtoihin kuin kaapeleihin.

Huolimattomuus johtaa onnettomuuksiin

Hengenvaara-kampanjan nettisivuilla www.hengenvaara.fi on annettu mm. seuraavanlaisia ohjeita maanviljelijöille:

 

  • Voimajohtojen pylväsala ulottuu 3 metrin etäisyydelle maanpäällisistä pylväsrakenteista, ja pylväsrakenne jatkuu myös maan alle. Älä työskentele maatalous- tai kaivinkoneilla 3 metriä lähempänä voimajohdon pylvästä ja haruksia (ns. tukivaijerit).
  • Keski- ja pienjännitejohtojen pylväs- ja harusrakenteisiin turvaetäisyyden tulee olla vähintään 1 metri.
  • Vältä törmäämistä pylväsrakenteisiin tai haruksiin. Pylväs voi kaatua ja vetää mukanaan linjan johtimet.
  • Varmista suojaharsojen kiinnitys! Tuulen johtoihin lennättämä harso aiheuttaa vian sähköverkkoon. Älä poista johdossa roikkuvaa harsoa itse. Ilmoita asiasta sähköyhtiöön viipymättä.
  • Ilmoita pylvään, maadoitusjohtimien ja harusten vähäisestäkin vaurioittamisesta heti sähköyhtiöön.

 

Kampanjan nettisivuille on koottu pysäyttäviä videoita, turvaohjeita sekä aihetta taustoittavia artikkeleita. Lisäksi kampanja-aineistoon kuuluu ammattilaisille suunnattua koulutusmateriaalia sekä taskuun mahtuva turvallisuusesite.

Hengenvaara-kampanjassa ovat Fortum Sähkönsiirto Oy:n lisäksi mukana Elenia Verkko Oy, Energiateollisuus ry, EPV Alueverkko Oy, Fingrid Oyj, Helen Sähköverkko Oy, INFRA ry, Itäsuomalaisten sähköyhtiöiden yhteenliittymä, Tukes ja Vantaan Energia Sähköverkot Oy.

 

Takaisin