Fortum tarkastaa sähköverkon kuntoa 3D-kuvauksin verkkoalueellaan

Sähköverkon 3D-kuvaukset helikopterilla jatkuvat Fortumin verkkoauleella.

Fortum VahvaVerkko -hankkeen myötä Fortum aloitti viime kesänä helikopterilennot, joilla kuvataan Fortumin koko maanpäällinen suur- ja keskijänniteverkko 3D-tekniikalla. Näillä lennoilla kerätään kattavat tiedot niistä ilmajohtokohteista, jotka edellyttävät tehostettua raivausta tai ennakoivia korjaustoimenpiteitä.

​Kesällä lennetään pääasiassa Satakunnassa ja Pohjanmaalla. Lisäksi lennetään hajanaisia paikkoja Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja saaristossa. Kuvauslennot alkoivat kesäkuun alussa Keski-Uudellamaalla, missä ne jatkuivat kesäkuun lopulle. Tämän jälkeen lennot siirtyvät Satakuntaan 3 - 4 viikoksi.

Helikopterikuvauksen tarkoitus on selvittää sähkölinjojen vioittuneet verkonosat sekä kartoittaa ne puut, jotka uhkaavat sähkölinjoja. Lentokuvauksilla voidaan esimerkiksi tarkastaa, onko puusto kasvamassa liian korkeaksi tai onko läheisen metsän puolella puita, jotka voivat kaatua sähköverkon päälle.

Projektissa on kuvattu tähän mennessä kaiken kaikkiaan 16.000 kilometriä, mikä on noin 2/3 keski- ja korkeajännitelinjoistamme. Loput lennoista suoritetaan kuluvan kesän aikana. Yhteensä kuvattavaa linjaa on jäljellä noin 6.500 kilometriä.

Uusi tekniikka nopeuttaa kunnossapitoa.

Helikopteriin asennettu kuvausohjelmisto kuvaa sähkölinjoja kahdella eri tekniikalla. 3D-videoiden avulla havaitaan pienetkin vioittuneet verkonosat. Sähkölinjat kuvataan myös lasertekniikalla; sen avulla ohjelma laskee automaattiset kaatumisradat linjan vieressä kasvaville puille.

Uusi tekniikka nopeuttaa huomattavasti sähkölinjojen kunnossapitoa. Verkko kuvataan ilmasta helikopterilla, ja kuvat tarkastetaan toimistolla. Uudenlaisella kamerateknologialla saatu kuvamateriaali ajetaan tietokoneelle, jolloin asiantuntijat voivat ympäri vuoden lentää reitin uudestaan ja päättää raivaus- ja korjaustöistä. Urakoitsijalle lähetetään suoraan tieto ja koordinaatit minne pitää mennä ja mitä pitää tehdä. Tiedot ovat niin yksityiskohtaisia, että raivaajille voidaan antaa kartta, johon on merkitty poistettavat puut.

Ilmakuvaus on tehokas keino raivaustarpeiden kartoitukseen. Helikopterista käsin kuvaaminen on huomattavasti kustannustehokkaampaa ja nopeampaa kuin maastotarkastukset kävellen. Koska kuvat otetaan ylhäältä päin, niiden avulla saadaan laaja kuva sähkölinjaa ympäröivästä alueesta. Tämä ei ole mahdollista maasta käsin. Ilmasta katsoen paljastuvat myös monet sellaiset viat, jotka jäävät pimentoon maasta katsottuna.

Mikä VahvaVerkko?

Fortum VahvaVerkko -hankkeen tavoitteena on parantaa sähkönjakelun luotettavuutta nopeutetusti ja saattaa vuoden 2014 loppuun mennessä säävarman sähkönjakelun piiriin noin 90 000 Fortumin asiakasta nykyisen 200 000 lisäksi. Pitkän aikavälin päämääränä on puolittaa sähkökatkojen määrä ja kaksinkertaistaa säävarman sähköverkon piirissä olevien asiakkaiden määrä vuoteen 2020 mennessä.

Fortum

Lisätietoja:

Arto Matsinen, Asset Data Controller, Fortum Sähkönsiirto Oy,  p. 040 709 5111

Lauri Juhansalmi, helikopterilentäjä, Heliwest, p. 040 731 6490

 

Lisätietoja hankkeista:

www.fortum.fi/vahvaverkko

Fortumin merkittävimpiin sähköverkkoinvestointikohteisiin Suomessa voi tutustua osoitteessa www.fortum.fi/vahvaverkkokohteet . // www.fortum.fi/sahkoverkkoinvestoinnit

Lehdistökäyttöön tarkoitettuja kuvia helikopterista: http://www.fortum.com/fi/media/mediapankki/kuvat-ja-logot/pages/default.aspx

 

 

Takaisin