Joensuun voimalaitoksella testataan pajun poltto-ominaisuuksia

Fortumin Joensuun voimalaitoksella koepoltetaan viikolla 8 pajua. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun pajua poltetaan tässä mittakaavassa lämpölaitoksella Suomessa.
VTT:n, Itä-Suomen yliopiston ja Fortumin yhteisten polttokokeiden tarkoituksena on saada käytännön kokemuksia pajun käytöstä polttoaineena. Pajun poltto-ominaisuuksia on aiemmin selvitetty laboratorio-oloissa VTT:llä, ja alustavat tulokset ovat olleet varsin lupaavia.

Joensuun lämpölaitoksen 30 MW:n kerrosleijukattilassa poltetaan normaalisti metsähaketta ja puuteollisuuden sivutuotteita, kuten kuorta ja sahanpurua sekä turvetta. Koejakson aikana poltetaan pajua seostettuna puuteollisuuden sivutuotteiden kanssa. Tarkoituksena on tutkia laitoksen toimintaa pajuhakkeella sekä verrata toimintaa normaalin metsähakkeen käyttöön.

Muissa maissa tehtyjen polttokokeiden perusteella, pajun poltto voi aiheuttaa metsähaketta enemmän ongelmia, kuten tuhkan paakkuuntumista, kattilan likaantumista ja korroosiota. Joensuun voimalaitoksella on koepoltettu aikaisemmin ruokohelpeä. Pajulla on kuitenkin esimerkiksi ruokohelpeen verrattuna monia etuja, kuten helpompi käsiteltävyys, syötettävyys ja vähäisemmät ongelmat polttoprosessissa.

Pajuhake toimitetaan voimalaitokselle Itä-Suomen yliopiston pajuviljelmiltä Siikasalmesta. Pajua on korjattu energiapuun korjuukalustolla kaikkiaan noin 500 irtokuutiometriä, mikä poltetaan kokonaisuudessaan Joensuussa.

Pajun koepoltto on osa tutkimushanketta, jonka tavoitteena on aktivoida pajun viljelyä Suomessa energiatarkoituksiin ja tutkia pajuviljelmän käyttöä myös turvetuotantoalueen ja peltoalueen kuivatusvesien sekä jätevedenpuhdistamon prosessivesien puhdistuksessa. Paju-hankkeessa on perustettu neljä uutta pajuviljelmää.

Paju-hanke toteutetaan yhteistyössä VTT:n, Itä-Suomen yliopiston (UEF) ja Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän (POKE) kanssa. Hankkeen rahoittaa Keski-Suomen ELY-keskus ja mukana ovat myös Vapo Oy ja Biowatti Oy.

Takaisin