Palvelutakuun ehdot ja sisältö

Tutustu palvelutakuun ehtoihin ennen korvaushakemuksen täyttämistä.
​ 
Palvelutakuun myöntäjänä on Fortum Power and Heat Oy.
Palvelutakuuehdot ovat toimialan yleisiä kaukolämmön toimitusehtoja täydentäviä ehtoja,
ja ne ovat lisäetu asiakkaalle.
Palvelutakuu koskee kaikkia Fortum Power and Heatin asiakkaita. Haluamme, että asiakkaamme voivat tuntea olonsa turvalliseksi valittuaan Fortumin lämpöyhtiökseen. Siksi myönnämme asiakkaillemme takuut, joihin sisältyvä suoja on parempi kuin kaukolämmön yleisissä sopimusehdoissa.
Palvelutakuu tarkoittaa viidentoista (15) euron kertahyvitystä, mikäli emme ole täyttäneet alla kuvattuja palvelulupauksia yksityisasiakkaalle. Palvelutakuu on voimassa toistaiseksi 1.4.2012 alkaen.

Palvelutakuun sisältö
Mikäli asiakkaan antamaa toimeksiantoa ei ole hoidettu Fortumin ja asiakkaan kanssa sovitussa ajassa, asiakas saa viidentoista (15) euron kertahyvityksen. Palvelutakuun perusteena sovelletaan Fortumin yleisimmille toimeksiannoille määritettyjä toimitusaikoja tai asiakkaan kanssa erikseen sovittua aikataulua. Toimeksiantojen tai palvelupyyntöjen toimitusajat ovat nähtävissä fortum.fi-palvelussa, sekä saatavilla asiakaspalvelustamme puh. 0200 19000 (pvm/mpm) arkisin 9 - 17.

Palvelutakuun muut ehdot
Palvelutakuu koskee kaikkia Fortum Power and Heat Oy:n asiakkaita, joilla on
kaukolämpö-, maakaasu- ja kaukokylmäsopimus.
Hyvityksen edellytyksenä on, että asiakas ilmoittaa poikkeamasta Palvelutakuun toimitusehtojen mukaisista toimitusajoista Fortumille kuukauden kuluessa siitä, kun hänellä katsotaan olleen mahdollisuus havaita poikkeama.
 

Ilmoitus tehdään internetissä kohdassa Palvelutakuu Hyvityspyyntö, sähköpostilla kaukolampo@fortum.com tai soittamalla Fortumin asiakaspalveluun puh. 0200 19000 (pvm/mpm), tai postitse Fortum Power and Heat Oy, Palvelutakuu, PL100, 00048 Fortum.

Palvelutakuu ei kata viivästyksiä tai virheitä, jotka aiheutuvat ulkopuolisten yhtiöiden toiminnasta.
Hyvitys maksetaan asiakkaalle lämpölaskulla, vähentämällä laskun loppusummasta voimassa oleva kertahyvitys. Hyvitys huomioidaan hyvityspäätöstä seuraavassa lämpölaskussa, johon hyvitys on mahdollista laskutusaikataulu huomioiden sisällyttää.
Fortumilla on oikeus Palvelutakuuehtojen muuttamiseen tai Palvelutakuun lopettamiseen ilmoittamalla siitä internetsivuillaan viimeistään muutoksen tai lopettamisen voimaantulopäivänä.

Palvelutakuu yleisimpien toimeksiantojen tai palvelupyyntöjen toimitusajaksi

Asiakkaan toimeksiannot pyritään aina hoitamaan kuntoon asiakaskontaktin aikana. Mikäli tämä asian luonteen vuoksi ei ole mahdollista, toimitaan oheisten toimitusaikojen mukaisesti:
Laajempi laskuselvitys ja korjaus: toimitusaika viisi (5) työpäivää.
Sähköpostiin vastaaminen: toimitusaika kolme (3) työpäivää.
Vastaus asiakaspalveluun jätettyyn asiakkaan soittopyyntöön: toimitusaika kaksi (2) työpäivää, tai erikseen sovitun aikataulun mukaisesti.
Tarjouspyyntöön vastaaminen ja esitemateriaalin lähettäminen: toimitusaika kolme (3) työpäivää ja postinkulkuun vaadittava aika.
Reklamaatioon vastaaminen: toimitusaika viisi (5) työpäivää ja postinkulkuun vaadittava aika.
Kaukolämpölinjan näyttö: toimitusaika viisi (5) työpäivää, ellei asiakkaan kanssa toisin sovita.
Muiden palvelupyyntöjen osalta toimitusajat sovitaan tarvittaessa tapauskohtaisesti.
 

5.7.2013