Tietoa sähkön mikro- ja pientuotannosta: näin laitat tuottamasi sähkön kiertoon

Tiesitkö, että aurinkopaneelit ja muut kodin pientuotantolaitokset voidaan kytkeä nykyisin julkiseen sähköverkkoon? Akkuihin varastoimisen sijaan ylijäämäsähkö siirretään saman tien sähköverkossa lähiseudun muiden sähkönkäyttäjien käytettäväksi.

Ylijäämäsähköä saattaa syntyä kun et ole itse kotona, esimerkiksi työpäivän tai lomamatkan aikana sekä sellaisina hetkinä, kun voimala tuottaa erityisen tehokkaasti hyvän tuulen tai aurinkoisen sään aikana.

​Kodin tuotantomuodot

Oman kodin sähkön tuotantoon on tarjolla useita erilaisia teknisiä ratkaisuja, useita laitetoimittajia sekä hyvin erilaisia polttoaineita/energialähteitä käyttäviä voimaloita. Fortumissa haluamme tukea erityisesti kotien uusiutuvan energian käyttöä ja teemme sopimuksia sähkön ostamisesta ainoastaan uusiutuvalla energialla tuotetulle sähkölle. Soveltuvat kodin pientuotantomuodot ovat:

 • Aurinkopaneeleilla tuotettu sähkö
 • Tuulivoimalla tuotettu sähkö
 • Biovoimalla tuotettu sähkö (biokaasu, biomassa, metsähake, puupolttoaine)
 • Vesivoimalla tuotettu sähkö (vesivoima, aaltovoima).

Sähköntuotannon aloittaminen

Kun alat suunnitella omaa sähköntuotantoa, sinun on hyvä tiedostaa, että olet tekemässä pitemmän tähtäimen energiaratkaisua. Tuotannon aloittamiseen liittyy paitsi kulu/tuotto -laskelmien tekeminen, myös joukko teknisiin ratkaisuihin ja sähköturvallisuuteen liittyviä seikkoja.  

Hyödynnä tarjolla oleva asiantuntija-apu

Suunnitteluapu

Kulu/tuotto-laskelmiin, tuotantomuodon valintaan, teknisiin ratkaisuihin ja laitteiston asennuksiin tarjoavat apua esimerkiksi

 • alan suunnittelutoimistot
 • urakoitsijat
 • laitevalmistajat
 • laitemyyjät

Rakennusvalvonta

Pientalon sähköntuotantoon riittää yleensä kunnan rakennusjärjestyksen määräämät luvat ja asiakirjat. Harvemmin vastaan tulee myös ympäristöluvan hakeminen, mutta tähänkin saa yleensä ohjeet kunnan rakennusvalvonnasta. 

Paikallinen sähköverkonhaltija

Kun sähköntuotantolaitoksesi kytketään sähköverkkoon, kotisi voi käyttää rinnakkain sekä omaa tuotantoa että sähköyhtiöltäsi ostamaa sähköä. Kun tuotat enemmän sähköä kuin sillä hetkellä käytät, liika tuotanto ohjataan yleiseen sähkönsiirtoverkkoon kotisi sähköjärjestelmän vakauden ja sähköturvallisuuden vuoksi. Verkonhaltija ei maksa verkkoon siirretystä sähköstä korvausta, joten sinun kannattaa tehdä erillinen oman tuotannon myyntisopimus. Huomaa, että sähköverkonhaltija jakaa ohjeistuksessa eri suuruiset tuotantolaitokset mikro- tai pientuotantoon. Mikrotuotannolla tarkoitetaan yleensä kodin pieniä sähköntuotantolaitteita, kuten aurinkopaneeleita.

Paikallinen sähkönsiirtoyhtiö (verkkoyhtiö, verkon haltija) on erittäin tärkeä kontaktisi pienvoiman suunnittelutyössä ja yhteistyökumppani myös jatkossa. Kodin pientuotanto liitetään nimittäin liittymäsopimuksen mukaisesti verkonhaltijan sähköverkkoon ja voimalaitoksen toimintaa ylläpidetään verkkopalvelusopimuksen mukaisin ehdoin. 

Vaikka käytettävissäsi olisi sähkönsiirtoyhtiön yleiset verkkoon liittymisen ohjeet, ole aina yhteydessä verkkoyhtiöön jo ennen investointipäätöstä. Käytännössä jokainen pientuotantokohde on tarkasteltava huolellisesti teknisen soveltuvuuden ja sähköturvallisuuden varmistamiseksi.  

Korvaus sähkön myynnistä = Fortum Lähisähkö-sopimus

Jotta saat korvausta myymästäsi ylijäämäsähköstä, tulee sinun tehdä Fortum Lähisähkö-sopimus. Sen avulla saat korvauksen myymästäsi sähköstä, olipa tuotantolaitoksesi missä päin Suomea tahansa. Edellytyksenä sopimuksen syntymiselle on, että: 

 • tuotantolaitos on kytketty jakeluverkkoon
 • kohde on varustettu tunneittain sähkön siirtoa mittaavalla mittarilla (esim. Fortum Älyboksi) tai jos käyttöpaikkasi ei ole vielä etäluennan piirissä tullaan sinulle asentamaan Fortum Lähisähkö -sopimuksen teon yhteydessä mittari automaattisesti. Tällöin voidaan erottaa toisistaan sähkön käyttöpaikassa tuotettu ja sinne ostettu sähkö.
 • paikallinen verkkoyhtiösi voi lähettää meille verkkoon siirretyn sähkön määrän tunnin tarkkuudella
 • sinulla on voimassa oleva Fortumin sähkösopimus ostamastasi sähköstä (eli siitä sähköstä mitä tarvitset korvaamaan sen osan sähköstä, mitä oma tuotantolaitoksesi ei tuota).

 

11.9.2015